Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

BTW voor overheden in praktijk (studiedag Gent)
BTW voor overheden in praktijk (studiedag Leuven)

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
Gemeenten dienen tijdig hun leegstandsheffing voor woningen en gebouwen aan te passen

De meeste gemeenten beschikken over een leegstandsheffing voor woningen en gebouwen. Deze belasting werd tot op heden geheven in uitvoering van het Grond- en Pandendecreet.

Tijdelijke Vlaamse regularisatie: aangiften mogelijk vanaf 6 maart 2017

Bij wet van 21 juli 2016 voorzag de federale wetgever reeds in een mogelijkheid tot fiscale regularisatie van inbreuken op federale belastingen (o.a.

Betalingen aan belastingparadijzen

Aftrekbaarheid en onderwerping aan bedrijfsvoorheffing.