Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

LOKALE BELASTINGEN : EEN (O)NWETTELIJKE FINANCIELE LAST ?
DE NIEUWE CONCESSIEWET VAN 17 JUNI 2016
FISCALE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE REDACTIE VAN ECHTSCHEIDINGSOVEREENKOMSTEN

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
Vlaamse fiscale regularisatie met tijdelijk karakter.

De Vlaamse regering keurde een voorontwerp van decreet goed waarbij een tijdelijke fiscale regularisatie wordt ingevoerd voor Vlaamse belastingen

De screening van bankkaarten door de BBI bij Worldline

Recent berichtten de media dat de BBI een onderzoek zal uitvoeren bij Worldline.

 

Waarover moet de btw worden gerekend ingeval van het toestaan van een recht van opstal aan een bouwpromotor ?

In het kader van bouwprojecten komt het regelmatig voor dat aan de bouwpromotor een recht van opstal m.b.t. een grond wordt toegekend.