Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Ann Verbist

Ann Verbist

 • Fiscale amnestie of regularisatie. Historische context en evolutie.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.187-201

  Verbist, A. en Van houte, C.

 • Analyse en regularisatietoets alternatieve beloningsvormen zoals aandelenopties.

  CFO magazine 2015, nr. 184, p.56-58

  Verbist, A.

 • Motivering dwangbevel ook bij ambtshalve begroting van de successierechten ?

  Successierechten 2015, afl. 1, 1-5

  Westen, B., Verbist, A.

 • Moratoire interesten bij teruggave successierechten voor en na de VCF: een wereld van verschil

  Nieuwsbrief Successierechten 2015, nr.6, 1-7

  Verbist, A., en Plas, S.

 • De afzonderlijke aanslag geheime commissielonen: de laatste 10 jaar revisited

  T.F.R. 2008, nr. 349, 903-912

  Verbist, A.

 • Planning en overdracht van vermogen

  N.j.W. 2008, nr. 184, 466-475

  Verbist, A.

 • Inkoop van eigen aandelen

  Fiscale Brief in Financieel Management 2001, nr 15/01

  Verbist, A.

 • Zijn 'spontaan door het Nationaal Kantoor van roerende waarden meegedeelde inlichtingen betreffende verzet tegen titels' bruikbaar voor indiciaire taxatie?

  A.J.T. 1999-2000, 92-93

  Verbist, A.

 • Geheime commissielonen: beter voorkomen dan genezen

  Fiscale Brief in Financieel Management 1999

  Verbist, A.

 • Het spanningsveld tussen het fiscaal bankgeheim en de kennisname van gegevens uit een strafonderzoek

  A.J.T. 1998-99, 313-314

  Verbist, A.

 • De impact van het principe van de decumulatie van de beroepsinkomsten van de echtgenoten op de tegen de gemiddelde aanslagvoet afzonderlijk belastbare inkomsten

  A.J.T. 1998-99, 293-294

  Verbist, A.

 • Terbeschikkingstelling van sportkledij in ruil voor publiciteit

  A.J.T. 1997-98, 595-597

  Verbist, A.

 • Verlenging van de aanslagtermijn bij bedrieglijk opzet. Het principe van het bijzonder opzet duidelijk herbevestigd

  A.J.T. 1996-97, 403-405

  Verbist, A.

 • Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1986-1990. Onroerende en roerende inkomsten, aftrekken op het samengevoegd inkomen, diverse inkomsten en voorheffingen

  T.F.R. 1994, 91 e.v.

  Verbist, A.

 • Afdwingbaarheid van het recht op teruggave van niet-ingekohierde voorheffingen en voorafbetalingen

  Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 1992, 348-354

  Verbist, A.

 • Fiscale behandeling van immateriĆ«le vaste activa

  Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1991,2-6

  Verbist, A.