Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Bart Westen

Bart Westen

 • Kwalificatievraagstuk : roerende inkomsten.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.221-230

  Westen, B.

 • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

 • Interne meerwaarden op aandelen: op weg naar een nieuwe vermogensbelasting

  in X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 79-90

  Westen, B.

 • Nietige aanslag, geen subsidiaire aanslag mogelijk en toch geen volledige teruggave?

  TFR 2015, afl. 483, 526-529

  Westen, B.

 • Motivering dwangbevel ook bij ambtshalve begroting van de successierechten ?

  Successierechten 2015, afl. 1, 1-5

  Westen, B., Verbist, A.

 • Overzicht rechtspraak 2012-2013. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen,

  AFT 2014, afl. 8-9, 14-120 en http://www.monkey.be/ (9 september 2014)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2013, afl. 2, 5-87

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • "Fifty Shades of Black: wat is verdoken meerwinst?"

  (noot onder Gent 11 september 2012), T.F.R. 2013, afl. 434, 96-99

  Westen, B. en Schelfaut, R.

 • Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2012, afl. 1

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2010, afl. 12, 5-115.

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

 • Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Akkoord met de fiscus: buiten de rechter gerekend?

  T.F.R. 2007, afl. 322, p. 406-416

  Westen, B.

 • Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Intresten bij het betalen en teruggave van successierechten en registratierechten

  in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 265-321

  Westen, B.

 • Eén voor allen: moet in geval van overlijden iedere erfgenaam afzonderlijk bezwaar indienen?

  TFR 2005, afl. 278, 311-314

  Doolaege, A., Westen, B.

 • Over de ontvankelijkheid van voorzieningen bij aanslagen gevestigd op naam van de nalatenschap

  TFR 2005, afl. 290, 909-912

  Doolaege, A., Westen, B.

 • Overzicht rechtspraak 2003

  A.F.T. 2004, nr. 6-7

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)

  A.F.T. 2003, 2-65

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Cumul strafsanctie en fiscale boete is mogelijk

  Juristenkrant 2002, afl. 47, 5

  Westen, B.