Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Elodie Blancke

Elodie Blancke

  • “De minnelijke en gedwongen invordering van fiscale (en bepaalde niet-fiscale) schuldvorderingen sinds 1 januari 2020: het nieuwe Invorderingswetboek”

    TIBR 2022, afl. 1, 1-26

    Plas, S., Blancke, E. en De Meyere, L.