Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Leen De Vriese

Leen De Vriese

 • "Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor kinderen in de reeks Echtelijke Moeilijkheden &"

  Gent, Larcier, 2018

  De Vriese, L.

 • De administratieve invulling van de btw-plicht voor publiekrechtelijke overheden. Een voorbeeld van goed vaderschap ?

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.161-175

  De Vriese, L. en Vanslembrouck, J.

 • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

 • Gecoördineerde BTW-aanschrijvingen

  auteur bijwerkingen i.s.m. Advocatenkantoor Dauginet

  De Vriese, L.

 • Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2013, afl. 2, 5-87

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2012, afl. 1

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Lokale belastingen in het Vlaams Gewest : vestiging, invordering en geschillenprocedure

  een uitgave van Doolaege, Verbist & De Meyere, 2011, 95

  De Meyere, L., De Vriese, L.

 • Het voegen van een bijlage maakt een aangifte ‘onjuist’ in lokale belastingen. Geldt dit ook inzake inkomstenbelastingen?

  TFR 2011, afl. 406, 658-665

  De Vriese, L.

 • Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2010, afl. 12, 5-115.

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

 • BTW-geannoteerd 2005-2006

  Brugge, Die Keure, 2006 – auteur annotaties artikelen 75 tot 108, zowel Nederlandstalige als Franstalige versie

  De Vriese, L.

 • Optimalisatie van loon en personeelskost 2006

  Antwerpen, Standaard Uitgeverij, vanaf 2004 – auteur van “Eigen kosten aan de werkgever” en “Woon-werkverkeer” – jaarlijks verschijnt een nieuwe editie

  De Vriese, L.

 • Buitenlandse artiestenvennootschappen : fiscus krijgt opnieuw ongelijk

  Intern. Fisc.Act., 2006, afl. 6, 1-4

  De Vriese, L.

 • BTW-geannoteerd 2002-2003

  Brugge, Die Keure, 2002 – auteur annotaties artikelen 75 tot 108

  De Vriese, L.

 • De nieuwe fiscale procedure – Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999

  Kalmthout, Biblo, 1999

  De Vriese, L. i.s.m. Advocatenkantoor Dauginet