Doolaege, Verbist & De Meyere
Opleiding
  • Licentiaat in de rechten - Universiteit Gent (1994)
  • Gegradueerde in de fiscale wetenschappen - Fiscale Hogeschool Brussel (1996)
Professionele bezigheden

Luc De Meyere is ingeschreven aan de balie van Gent sinds 1994.

Sinds mei 1998 is hij gastprofessor aan de Ugent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, masteropleiding accountancy en fiscaliteit, waar hij Lokale, Regionale en Milieufiscaliteit doceert, evenals BTW.

Hij houdt ook regelmatig voordrachten omtrent fiscale topics en is redactielid van het tijdschrift voor Lokale en Regionale Belastingen (Die Keure).

Talen

Nederlands, Frans, Engels, Duits