Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Luc De Meyere

Luc De Meyere

 • “De minnelijke en gedwongen invordering van fiscale (en bepaalde niet-fiscale) schuldvorderingen sinds 1 januari 2020: het nieuwe Invorderingswetboek”,

  TIBR 2022, afl. 1, 1-26

  Plas, S., Blancke, E. en De Meyere, L.

 • “Wijziging van jurisprudentie: niet altijd een nieuw feit voor ambtshalve ontheffing”

  LRB 2021, afl. 2, 4-11

  De Meyere, L.

 • “Fiscale implicaties van de nieuwe definitie van vereniging”

  in D. BRULOOT en H. DE WULF, Het nieuwe ondernemingsrecht – Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus W. DELVA, Mechelen, Kluwer, 2020, 313-350

  DE RAEDT, S. en DE MEYERE, L.

 • “Lokale belastingen in het onroerend goed beleid van gemeenten en provincies in het Vlaams Gewest”

  LRB 2020, afl. 2-3, 4-62

  De Meyere, L.

 • “Belasting op economische activiteit”

  in L.R.B. 2019, afl. 2, 4-28

 • "Praktijktip : heffing op onbewoonbare woningen, leegstand en verwaarlozing van woningen-gebouwen"

  in L.R.B. 2017, afl. 3, 90

 • "Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Vestiging, invordering en geschillenprocedure "

  (L. De Vriese), Herentals, Mijnwetboek.be, 2017

  De Vriese, L.

 • Lokale belastingen en bonus pater familias.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.59-73

  De Meyere, L.

 • “Moderne technologieën als belastbaar voorwerp van een lokale belasting”

  in X, Moderne technologieën en lokale belastingen, L.R.B. 2016, afl. 2, 12-30.

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

 • "Wetboek lokale belastingen 2015"

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.

  (noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

  De Meyere, L., Plas, S.

 • "Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Vestiging, invordering en geschillenprocedure"

  (met J. Astaes en L. De Vriese), Herentals, Mijnwetboek.be, 2015, 489.

  De Meyere, L. en De Vriese, L. en Astaes, J.

 • Wetboek lokale belastingen 2014

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Gemeentelijke retributies: geen cent te veel hoor

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Brugge, Die Keure, 2014

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2013

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Juridische begrenzing van lokale belastingen op bedrijven: trop is te veel?

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013, Brugge, Die Keure, 2013

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2013, afl. 2, 5-87

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2012

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2012, afl. 1

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Lokale belastingen in het Vlaams Gewest : vestiging, invordering en geschillenprocedure

  een uitgave van Doolaege, Verbist & De Meyere, 2011, 95

  De Meyere, L., De Vriese, L.

 • Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012, Dubbel zicht op gemeentebelastingen

  De Meyere, L., Schep, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2010

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies

  LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

  De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

 • Investeringen riolering en BTW-aftrek

  LRB 2010, afl. 1, 93

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2010, afl. 12, 5-115.

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

 • Investeringen riolering en BTW-aftrek

  LRB 2010, afl. 1, 93

  De Meyere, L.

 • De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies

  LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

  De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2010

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Niet elke inwoner betaalt aanvullende belastingen op de personenbelasting

  LRB 2009, afl. 1, 92-93

  De Meyere, L.

 • Schorsing van de verjaring : niet voor gemeentebelastingen

  Fisc. Act. 2009, afl. 4, 8-9.

  De Meyere, L.

 • Vestiging, invordering en geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen

  T.F.R. 2009, nr. 253, 3 -19.

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2009

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Schorsing van de verjaring en het decreet van 30 mei 2008

  LRB 2008, afl. 3, 235-236

  De Meyere, L.

 • Vestiging en invordering van lokale belastingen : oude of nieuwe regels

  L.R.B. 2008, afl. 2, 119-120.

  De Meyere, L.

 • Aanvullende gemeentebelasting : bezwaar?

  L.R.B. 2008, afl. 1, 56.

  De Meyere, L.

 • Belasting op rechtspersonen : Cassatie zet lokale fiscaliteit op de helling

  L.R.B. 2008, afl. 1, 11-18.

  De Meyere, L.

 • Vestiging en invordering van gemeente en provincie belastingen: quo vadis?

  in X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, Drongen, Antwoord Publishing, 2008, 31-58.

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen : invordering bij echtgenoten en samenwonenden

  in J. ASTAES, L. DE MEYERE, F. SNOECK en M. BRACKEVA, Lokale belastingen : invordering, Herentals, Knops Publishing, 2008, 25 – 49.

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2008

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Contantbelasting: wanneer begint de bezwaartermijn te lopen?

  LRB 2008, afl. 4, 275-276

  De Meyere, L.

 • De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest

  in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2008-2009, Draagwijdte van verwijzingsbepalingen naar het WIB 92, Brugge, Die Keure, 2010, 141-188

  De Meyere, L., Delanote, M.

 • Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Wetboek lokale belastingen 2007

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Belasting op vennootschappen of belasting op bedrijven

  T.F.R. 2007, 121 e.v.

  De Meyere, L.

 • Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Het non bis in idem-beginsel : nee, geen twee keer

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

  De Meyere, L., Van houte, C.

 • Dwangbevel niet gemotiveerd : altijd verloren?

  T.F.R. 2006, afl. 309, 811-815.

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen

  in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 179-206.

  De Meyere, L.

 • Patrimoniumbelastingen

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (LRB) 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006

  De Meyere, L.

 • Regionale belastingen

  in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 321-374.

  De Meyere, L.

 • Motivering belastingreglement : een noodzaak?

  noot onder Cass. 17 februari 2005, L.R.B. 2005, 191

  De Meyere, L.

 • Nieuwe grieven [Fiscale procedure]

  T.F.R. 2005, afl. 281, 456

  De Meyere, L.

 • Bevel tot betalen en dwangbevel. Eens verjaard, blijft verjaard

  Fisc. Act. 2005, afl. 19, 4

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2003

  A.F.T. 2004, nr. 6-7

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Artikel 2244 BW : hoe had Napoleon het ook weer bedoeld

  Fisc. Act. 2004, afl. 24, 2

  De Meyere, L.

 • Art. 807 Ger.W. : het mag al ietsje meer zijn

  T.F.R. 2004, nr. 262, 537

  De Meyere, L.

 • Wereldwinkel en rechtspersonenbelasting

  T.F.R. 2004, nr. 258, 315

  De Meyere, L.

 • Eens verjaard, altijd verjaard

  Juristenkrant 28 januari 2004, nr. 82, 5

  De Meyere, L.

 • Toch enige rechtszekerheid voor verjaring van betwiste belastingen

  Fisc. Act. 2004, afl. 5, 1

  De Meyere, L.

 • Invordering van regionale belastingen

  E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 293-345

  De Meyere, L.

 • Invordering van lokale belastingen

  E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 257-290

  De Meyere, L.

 • Art. 807 Ger.W. : mag het ietsje meer zijn?

  T.F.R. 2003, afl. 236, 187-190

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen

  Fiscale brief in Financieel Management 2003, nr. 02-03

  De Meyere, L.

 • Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)

  A.F.T. 2003, 2-65

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Motivering dwangbevel in indirecte belastingen

  T.F.R. 2002, afl. 255, 727

  De Meyere, L.

 • Attractiebeginsel gedeeltelijk vernietigd

  Juristenkrant 2001, afl. 27,6

  De Meyere, L.

 • Bewarende maatregelen moeten worden getoetst aan de voorwaarden van art. 1413 en 1415 Ger.W.

  T.F.R. 2001, 689-692

  De Meyere, L.

 • Nieuwe fiscale procedure lokale belastingen gerepareerd

  Juristenkrant 2000, afl. 7, 7

  De Meyere, L.

 • Computerspelletjes en BTW-aftrek

  Juristenkrant 2000, afl. 15, 6

  De Meyere, L.

 • Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1995-1998

  Algemene beginselen. Bedrijfsinkomsten. Bedrijfsuitgaven, T.F.R. 1999, 410 e.v. en 519 e.v.

  De Meyere, L.

 • Noot onder Cass. 18 mei 1999

  A.F.T. 1999, 490 (i.v.m. boetes Douane & Accijnzen)

  De Meyere, L.

 • Algemene Provinciebelasting Bedrijven en Vrije Beroepen

  Mededelingenblad van de Gentse balie, februari 1998

  De Meyere, L.