Doolaege, Verbist & De Meyere
Opleiding

Licentiaat/Master in de rechten - Universiteit Gent (2005)

Professionele bezigheden

Inspecteur/Attaché bij de FOD Financiën (januari 2006 - juni 2022)
Ingeschreven aan de balie te Gent sinds september 2022

Talen

Nederlands, Frans, Engels