Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Stijn Plas

Stijn Plas

 • "Titel II. Fiscaliteit" in R. DE CORTE, B. DE GROOTE, D. BRULOOT (eds.) Privaatrecht in hoofdlijnen

  15de editie, Leuven, LeA Uitgevers, 2022, 150-174

  Plas, S.

 • “De minnelijke en gedwongen invordering van fiscale (en bepaalde niet-fiscale) schuldvorderingen sinds 1 januari 2020: het nieuwe Invorderingswetboek”

  TIBR 2022, afl. 1, 1-26

  Plas, S., Blancke, E. en De Meyere, L.

 • "Titel II. Fiscaliteit" in R. DE CORTE, B. DE GROOTE, D. BRULOOT (eds.)

  Privaatrecht in hoofdlijnen - 14de editie, Antwerpen, Intersentia, 2020, 125-149,

  Plas, S.

 • "Dan toch geen progressievoorbehoud voor afzonderlijk belastbare inkomsten? Het verdragsrecht zet artikel 155 WIB 1992 (meestal) buitenspel"

  (noot onder Antwerpen 17 december 2019), TFR 2020, afl. 586, 704-711.

  Plas, S.

 • “Over de aanvechtbaarheid van (fiscale) administratieve standpunten voor de Raad van State” (noot onder RvS 12 juni 2018), TFR 2019, afl. 563, 581-587 Plas, S.
 • Kwijtschelding nalatigheidsintresten ingevolge overmacht : een bijzonder geval van rechterlijke toetsing. (noot bij Cass. 1 december 2016)

  Nieuwsbrief Successierechten 2018, afl. 3 - 11

  Plas, S.

 • Tegenwettelijke verwachtingen in fiscalibus : Het communautair vertrouwensbeginsel als reddende engel ?

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.125-141

  Plas, S.

 • Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.

  (noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

  De Meyere, L., Plas, S.

 • Moratoire interesten bij teruggave successierechten voor en na de VCF: een wereld van verschil

  Nieuwsbrief Successierechten 2015, nr.6, 1-7

  Verbist, A., en Plas, S.