Doolaege, Verbist & De Meyere
Opleiding

Licentiaat in de rechten - Universiteit Gent (1996)
Geaggregeerde in het onderwijs van de rechten - Universiteit Gent (1996)
Master in Tax Law - Universiteit Antwerpen (1999)

Doctor in de rechten - Universiteit Gent (2017)

Professionele bezigheden

Sylvie De Raedt is ingeschreven aan de balie te Gent sinds 1996.
Na een algemene stageopleiding (advocatenkantoor Frans Baert en vennoten (balie Gent)), is zij sinds 2000 als advocaat verbonden aan het kantoor.

Zij is ook academisch actief. Zij was lange tijd praktijkassistent aan de Universiteit Gent voor de vakgroep Belastingrecht en nadien assistent voor dezelfde vakgroep in het kader van de voorbereiding van een doctoraat. In 2017 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie.

Zij is momenteel research manager aan de UAntwerpen in het kader van een interdisciplinair onderzoek naar de uitdagingen en opportuniteiten van de digitalisering voor de belastingheffing. Daarnaast doceert zij het vak registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer aan de UAntwerpen alsook het vak fiscale procedure aan de UGent. Eerder was zij ook gastprofessor aan de UHasselt voor diverse fiscale vakken.

Zij is ten slotte ook hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.) en maakt deel uit van de redactie van het Nieuw Juridisch Weekblad (N.J.W.) voor de tak fiscaal recht.

Talen

Nederlands, Engels, Frans