Doolaege, Verbist & De Meyere
Opleiding

Licentiaat in de rechten - Universiteit Gent (1996)
Geaggregeerde in het onderwijs van de rechten - Universiteit Gent (1996)
Master in Tax Law - Universiteit Antwerpen (1999)

Doctor in de rechten - Universiteit Gent (2017)

Professionele bezigheden

Sylvie De Raedt is ingeschreven aan de balie te Gent sinds 1996.
Na een algemene stageopleiding (advocatenkantoor Frans Baert en vennoten (balie Gent)), is zij sinds 2000 als advocaat verbonden aan het kantoor.

Zij is ook academisch actief. Zij was lange tijd praktijkassistent aan de Universiteit Gent voor de vakgroep Belastingrecht en nadien assistent voor dezelfde vakgroep in het kader van de voorbereiding van een doctoraat. In 2017 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie.

Sylvie De Raedt is ingeschreven aan de balie te Gent sinds 1996.
Na een algemene stageopleiding (advocatenkantoor Frans Baert en vennoten (balie Gent)), is zij sinds 2000 als advocaat verbonden aan het kantoor.
Zij is ook academisch actief. Zij was lange tijd praktijkassistent aan de Universiteit Gent voor de vakgroep Belastingrecht en nadien assistent voor dezelfde vakgroep in het kader van de voorbereiding van een doctoraat. In 2017 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie.

Zij is momenteel aangesteld als deeltijds docent fiscaal recht voor de opleidingsonderdelen "registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer" en "personenbelasting en belastingen in een meergelaagde staatsstructuur" aan de UAntwerpen.
Zij is ook research manager van een interdisciplinair onderzoeksproject over de uitdagingen en opportuniteiten van de digitalisering voor de belastingheffing, aan de zelfde universiteit.
Daarnaast doceert zij ook het vak fiscale procedure aan de UGent.

Sylvie is ook lid van de redactie doctrine van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.) en het Nieuw Juridisch Weekblad (N.J.W.).

Talen

Nederlands, Engels, Frans