Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Sylvie De Raedt

Sylvie De Raedt

 • "Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"

  Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]

  ISBN 978-90-466-1093-0 - 26 ed. - Antwerpen, Maklu, 2021, 1526 p.
  [c:irua:178124]

  De Raedt, S.

 • "Meer genderperspectief in het fiscaal recht: een uitdaging en een opdracht"

  De Raedt Sylvie

  Recht en gender in België - 10 jaar later / Brems, E. [edit.] - ISBN 978-90-486-4121-5 - Brugge, die keure, 2021, p. 433-450
  [c:irua:176336]

  De Raedt, S.

 • "Waarom krijg ik fiscale controle? Naar meer transparantie bij de geautomatiseerde besluitvorming bij de fiscale overheid"

  De Raedt Sylvie, Martens David, Brughmans Dieter
  Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 604 (2021), p. 607-612
  [c:irua:180968]

  De Raedt, S.

 • “De ernst van fiscale fraude – even ernstig blijven”

  TFR 2020, afl. 577, 171-173

  De Raedt, S.

 • “Fiscale implicaties van de nieuwe definitie van vereniging”

  in D. BRULOOT en H. DE WULF, Het nieuwe ondernemingsrecht – Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus W. DELVA, Mechelen, Kluwer, 2020, 313-350

  DE RAEDT, S. en DE MEYERE, L.

 • "Le droit à la vie privée et la liberté d’expression en droit fiscal"

  Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale. Principes généraux, 1re édition 2020, Brussel, Larcier, 2020, pp. 239-285

  S. DE RAEDT & A. LACHAPELLE, F. STEVENART MEEUS en E. TRAVERSA (eds.)

 • “Deel IV – De Invordering”

  in J.J. COUTURIER, B. PEETERS, mmv S. DE RAEDT en R. SMET, Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2020, 1303-1346

  De Raedt, S.

 • “De vernietiging van de effectenrekeningtaks. Het venijn zit in de staart”

  Nieuw Juridisch Weekblad - ISSN 1378-8914 - afl. 417 (2020), p. 173

  De Raedt, S.

 • "Wetgevingsbundel Fiscaal recht III, Registratie en Successierechten, diverse rechten en taksen, Regionale en lokale belastingen, Vlaamse Codex Fiscaliteit en uitvoeringsbesluit, 2020-2021"

  Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
  ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 912 p.
  [c:irua:171726]

  De Raedt, S.

 • "Wetgevingsbundel Fiscaal recht II, BTW, Douane en Accijnzen, Belastingen op drankslijterijen, 2020-2021"

  Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
  ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 864 p.
  [c:irua:171725]

  De Raedt, S.

 • "Wetgevingsbundel Fiscaal recht I, Algemeen (incl. COVID-19 maatregelen), Inkomstenbelastingen, Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Europees en internationaal belastingrecht, 2020-2021"

  Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
  ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 1089 p.
  [c:irua:171723]

  De Raedt, S.

 • "Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Deel II"

  Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
  ISBN 978-90-466-1052-7 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 648 p.
  [c:irua:170390]

  De Raedt, S.

 • "Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Deel I"

  Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
  ISBN 978-90-466-1021-3 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 847 p.
  [c:irua:166233]

  De Raedt, S.

 • "Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"

  Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
  ISBN 978-90-466-1058-9 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 1496 p.
  [c:irua:170389]

  De Raedt, S.

 • "Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale: droit à la vie privée et liberté d'expression"

  De Raedt Sylvie, Lachapelle Amélie
  Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale / Stevenart Meeûs, F. - ISBN 978-2-8044-7176-7 - Brussel, Larcier, 2020, p. 248-296
  [c:irua:172310]

  De Raedt, S.

 • "De privacybescherming van de belastingplichtige bij de digitale informatie-uitwisseling : of hoe de GDPR een stap achteruit kan zijn"

  De Raedt Sylvie

  Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge / Delanote, M. [edit.]; et al. [edit.] - ISBN 978-90-6738-223-6 - Roeselare, Roularta, 2020, p. 231-251
  [c:irua:174155]

  De Raedt, S.

 • "Vrijstelling van interesten"

  De Raedt Sylvie

  BTW handboek / Vandebergh, H. [edit.] - ISBN 978-2-8079-0646-4 - Brussel, Intersentia, 2020, p. 2073-2089
  [c:irua:172312]

  De Raedt, S.

 • "Interesten"

  De Raedt Sylvie

  BTW handboek / Vandebergh, H. [edit.] - ISBN 978-2-8079-0646-4 - Brussel, Intersentia, 2020, p. 2038-2063
  [c:irua:172311]

  De Raedt, S.

 • "De Belgische Antigoon-leer, het vervolgverhaal na het arrest Webmindlicences"

  De Raedt Sylvie

  Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 588 (2020), p. 795-797
  [c:irua:173020]

  De Raedt, S.

 • Het fiscaal gebruik van gestolen informatie: tijd voor duidelijkheid.

  TFR 2019, nr. 557, p. 205-2013

  De Raedt, S.

 • Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus.

  TFR 2019, nr. 562, 475-477

  De Raedt, S.

 • “Procedural and judicial Protection” in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY,

  EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 1124 p (19 p)

  De Raedt, S.

 • “Vrijstelling van interesten”

  in H. VANDEBERGH (ed), BTW-handboek 2019, Brussel, Intersentia 2019, 2073-2080

  De Raedt, S.

 • “Procedural and judicial Protection”

  in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY, EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 337-364

  De Raedt, S.

 • “De machtiging tot huisvisitatie van de fiscus moet wel degelijk worden gemotiveerd”

  NjW 2019, afl. 407, 610

  De Raedt, S.

 • “Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus”

  TFR 2019, nr. 562, 475-477

  De Raedt, S.

 • “Interesten”

  in H. VANDEBERGH (ed), BTW-handboek 2019, Brussel, Intersentia, 2019, 2038-2063

  De Raedt, S.

 • “Het fiscaal gebruik van gestolen informatie: tijd voor duidelijkheid”,

  TFR 2019, nr. 557, p. 205-2013

  De Raedt, S.

 • “Wat zijn de juridische grenzen van een vermogenskadaster?”

  in Patrimonium 2019, Brugge, Die Keure, 2019, 303-325

  De Raedt, S.

 • Overzicht van rechtspraak 2015-2017. Onderzoek en controle", in A. DOOLAEGE, L. DE MEYERE, S. DE RAEDT, B. WESTEN, L. DE VRIEZE, I. DE TROYER, J. VANSLEMBROUCK, Overzicht van rechtspraak 2015-2017.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2018, afl 4-5, p. 6-142

  De Raedt, S.

 • Overzicht van rechtspraak 2015-2017. Algemeen belastingrecht.", in A. DOOLAEGE, L. DE MEYERE, S. DE RAEDT, B. WESTEN, L. DE VRIEZE, I. DE TROYER, J. VANSLEMBROUCK, Overzicht van rechtspraak 2015-2017.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2018, afl 4-5, p. 6-142

  De Raedt, S.

 • Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten.

  TFR 2018, nr. 541, 451-454

  De Raedt, S. en Van De Vijver, A.

 • The impact of the GDPR for tax authorities.

  RDTI 2018, p. 129-143

  De Raedt, S.

 • De belastingplichtige het hemd van zijn lijf gevraagd.

  in Liber Amicorum Rik De Blauwe, Knops publishing, 2018, 9 p.

  De Raedt, S.

 • Hof van Justitie 16 mei 2017

  RW 2018, 1076-1077

  De Raedt, S.

 • “National report of Belgium”

  in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY, EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 401-430

  DE RAEDT, S. & LACHAPELLE, A.

 • Een hoogstnodige verduidelijking van de fiscale visitatie.

  TFR 2018, p. 146–152

  De Raedt, S.

 • Geolokalisatie en privacy.

  TFR 2017, 3–5

  De Raedt, S.

 • Waarom nog buitenlandse rekeningen aangeven?

  TFR 2017, 639-640

  De Raedt, S.

 • De reikwijdte van de rechtsbescherming bij internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen verder toegelicht.

  TFR 2017, 853 ev.

  De Raedt, S.

 • Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte bij internationale uitwisseling van fiscale informatie.

  SEW 2017/12, 534-539

  De Raedt, S.

 • Het “zozeer indruist”-criterium in de fiscale Antigoonleer.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.75-83

  De Raedt, S.

 • De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie

  Gent, Larcier, 2017, 780 p.

  De Raedt, S.

 • Het Hof van Justitie en de Belgische Antigoonleer : drie redenen om minder enthousiast te zijn.

  TFR 2016, p.471-472

  De Raedt, S.

 • De BBI controle bij Worldline : een testcase van formaat.

  TFR 2016, p. 923-925

  De Raedt, S.

 • Basisbeginselen inzake het recht op toegang tot bestuursdocumenten in fiscale zaken.

  in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.548-552

  De Raedt, S. en Jansen, T.

 • Grondrechten en bronnen.

  in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.3-19

  De Raedt, S. en Van De Vijver, A.

 • Basisbeginselen inzake de toepassing van het recht op privéleven in fiscale zaken

  in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.471-50

  De Raedt, S.

 • Grondrechten in Fiscalibus.

  S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Brussel, Larcier, 2016, p.560

  De Raedt, S.

 • La portée du droit au respect de la vie privée et le droit de visite de l'administration fiscale: l'importance de l'arrêt Bernh Larsen nuancée

  R.G.C.F. 2015, nr. 3. p.153-186

  De Raedt, S.

 • Vijftien jaar fiscale geschillen

  T.F.R. 2015 , nr. 482. p.443-445

  De Raedt, S.

 • Taks op de verplichte omzetting van aandelen aan toonder kan worden teruggevorderd

  NjW 2015,nr. 319. p.244-244

  De Raedt, S.

 • De draagwijdte van het recht op privacy en het fiscaal visitatierecht – het belang van het arrest Bernh Larsen genuanceerd

  TFR 2014, nr. 453-454, p. 47-75

  De Raedt, S.

 • Hou het simpel (Fiscale hervorming)

  TFR 2014, afl.467, 703-705

  De Raedt, S.

 • Onroerende inkomsten vallen nooit onder artikel 90,1° WIB 1992 - het bestaan van "typedwang" of "kokertheorie" ook voor onroerende inkomsten door cassatie bevestigd

  TFR 2014, afl.468, 782-784

  De Raedt, S.

 • Vrijstelling van interesten.

  in H. VANDEBERGH (ed.), BTW-handboek 2014, Brussel, Larcier, 2014, 1814-1821

  De Raedt, S.

 • Interesten.

  in H. VANDEBERGH (ed.), BTW-handboek 2014, Brussel, Larcier, 2014, 1782-1805

  De Raedt, S.

 • Fiscale aspecten van de trust

  in X., Fiscaal Vermogensbeheer, Mechelen, CED-Samson, losbl., 2 dln., z.p.

  De Raedt, S.

 • Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden copiëren

  Fisc. Act. 2013, nr. 13, 1-4

  De Raedt, S., Maus, M.

 • Het visitatierecht. De geschiedenis herschreven.

  TFR 2013, nr. 445, p. 571-572

  De Raedt, S.

 • Teruggaaf registratierechten op vorige hoofdverblijfplaats bij aankoop gebouw en grond onder toepassing van de BTW

  NJW 2012, afl. 260, 252

  De Raedt, S.

 • De privacywet van 3 augustus 2012 en de verwarring omtrent het begrip “inzagerecht”

  TFR 2012, nr. 430, p. 911-913

  De Raedt, S.

 • Wijziging privacy-wet op komst

  Fisc. Act. 2012, nr. 37, p. 11.

  De Raedt, S.

 • Uitschakeling privacy-rechten tijdens de controle: wet openbaarheid bestuur is niet steeds de redding

  Fisc. Act. 2012, nr. 33, p. 1-4

  De Raedt, S.

 • Beperkingen privacy-rechten bij oprichting superdatabank

  Fisc. Act. 2012, nr. 30, p. 1-5

  De Raedt, S.

 • Eurovignet niet voor huisvuilwagen

  NJW 2012, afl. 256, 108

  De Raedt, S.

 • Lokale belasting ten laste van telecomoperatoren op gebruik van openbaar domein voor kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen kan niet

  NJW 2012, afl. 258, 176

  De Raedt, S.

 • Sens et non-sens de l'application des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État en matière fiscale

  RGCF 2011, afl. 5, 367-388

  De Raedt, S.

 • Zin en onzin van het toepassen van de Wet Rijkscomptabiliteit in fiscale zaken

  TFR 2011, afl. 402, 441-459 en http://tfrnet.larcier.be (9 juni 2011)

  De Raedt, S.

 • Aansprakelijkheid voor successierechten verschuldigd door 'fictieve' legatarissen strijdig met de Grondwet

  NJW 2011, afl. 251, 693-694

  De Raedt, S.

 • Verjaring van vorderingen tegen de overheid in fiscale zaken

  NJW 2011, afl. 245, 465

  De Raedt, S.

 • Interesten vragen op interesten nu ook in inkomstenbelastingen verboden

  Fisc.Act. 2011, afl. 21, 6-9 en http://www.monkey.be/ (9 juni 2011)

  De Raedt, S.

 • Onteigeningsvergoeding op basis van belastingaanslag

  NJW 2011, afl. 245, 458

  De Raedt, S.

 • De gedaanteverwisseling van de voorheffing en de gevolgen voor de moratoriuminteresten

  TFR 2011, afl. 403, 522-527 en http://tfrnet.larcier.be (23 juni 2011)

  De Raedt, S.

 • De (on)geloofwaardigheid van een derde regularisatiecampagne

  TFR 2011, afl. 403, 487-488 en http://tfrnet.larcier.be (23 juni 2011)

  De Raedt, S.

 • Aftrek van beroepskosten

  NJW 2011, afl. 244, 425

  De Raedt, S.

 • Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onvrijwillige improductiviteit

  NJW 2011, afl. 238, 187 bij Gent 2 juni 2009

  De Raedt, S.

 • Controleschatting

  NJW 2011, afl. 238, 178, bij Cass. 12 november 2010 (Belgische Staat / Derimmoco nv)

  De Raedt, S.

 • Belastingvermindering voor dienstencheques en kinderopvang

  NJW 2011, afl. 234, 23 bij Antwerpen, 2 februari 2010

  De Raedt, S.

 • Controleschatting

  NJW 2011, afl. 238, 178, bij Cass. 12 november 2010 (Belgische Staat / Derimmoco nv)

  De Raedt, S.

 • Belastingvermindering voor dienstencheques en kinderopvang

  NJW 2011, afl. 234, 23 bij Antwerpen, 2 februari 2010

  De Raedt, S.

 • Het Grondwettelijk Hof buiten spel gezet in naam van de rechtszekerheid

  TFR 2010, afl. 374, 89-96 en http://tfrnet.larcier.be (8 februari 2010)

  De Raedt, S.

 • Over interestkapitalisatie en het uitdrukkelijk vorderen van moratoriuminteresten bij het betwisten van de aanslag

  TFR 2010, afl. 391, 971-980 en http://tfrnet.larcier.be (20 december 2010)

  De Raedt, S.

 • 'Charitable trust': tarief successierechten zoals een VZW

  Fiscoloog 2010, afl. 1213, 6-8 en http://www.fiscoloog.be/ (11 augustus 2010)

  De Raedt, S.

 • Driejarige verjaringstermijn geldt ook indien er geen fout in de aangifte staat

  NJW 2010, afl. 233, 840

  De Raedt, S.

 • Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2010

  Gent, Knops Publishing, 2010, 142 p., mijnwetboek.be

  De Raedt, S.

 • Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onvrijwillige improductiviteit

  NJW 2011, afl. 238, 187 bij Gent 2 juni 2009

  De Raedt, S.

 • Evenredige boeten van artikel 126 W. Succ

  NjW 2009, afl. 208, 677

  De Raedt, S.

 • Rechtsmacht strafrechter bij belastingontduiking

  NjW 2009, afl. 206, 590

  De Raedt, S.

 • Invordering van inkomstenbelastingen lastens feitelijk gescheiden echtgenoten en ex-echtgenoten

  In X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2009, 59-77

  De Raedt, S.

 • Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2009

  Gent, Knops Publishing, 2009, 142 p., mijnwetboek.be

  De Raedt, S.

 • De ene belastingschuldige is de andere niet

  T.F.R. 2008, afl. 339, 348-356

  De Raedt, S., Heirman, J.

 • Hoofdelijkheid van verkeersbelasting

  NjW 2008, afl. 189, 744

  De Raedt, S.

 • Directe belastingen: verjaring van de invordering

  NjW 2008, afl. 178, 221

  De Raedt, S.

 • Bewijslastverdeling inzake rechtmatige financiële en economische behoeften

  NjW 2008, afl. 180, 308-309

  De Raedt, S.

 • Kenmerken van een KMO

  NjW 2008, afl. 181, 354

  De Raedt, S.

 • Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2008

  Gent, Knops Publishing, 2008, 142 p., mijnwetboek.be

  De Raedt, S.

 • Weigering van intrestkapitalisatie op achterhaalde gronden

  T.F.R. 2007, afl. 313, 33-36

  De Raedt, S.

 • De niet-concurrentievergoeding voor bestuurders in het kader van de overdracht van de onderneming

  T.F.R. 2007, afl. 326, 658-663

  De Raedt, S.

 • Weigering van intrestkapitalisatie op achterhaalde gronden

  T.F.R. 2007, afl. 313, 33-36

  De Raedt, S.

 • Lokale belastingen: invordering

  in de reeks 'Mijnwetboek.be', Knops Publishing, Herentals, 2007, 232 p. samen met ASTAES, J., DE MEYERE, L. en FRANCK, B.

  De Raedt, S.

 • Trust kan niet zonder meer optreden voor Belgische rechtbank

  Fiscoloog 2006, afl. 1051, 7-8

  De Raedt, S., Traest, M.

 • Het bezwaarrecht van de feitelijk gescheiden echtgenote

  T.F.R. 2006, afl. 308, 771-776

  De Raedt, S.

 • Moratoriumintresten op terugbetaling bedrijfsvoorheffing bij gebrek aan tijdige inkohiering

  T.F.R. 2006, afl. 299, p. 274-277

  De Raedt, S.

 • Intresten bij het betalen en terugkrijgen van inkomstenbelasting

  in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 53-147

  De Raedt, S.

 • De invorderbaarheid van de verdedigingskosten en de fiscus

  in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.) De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging, in de reeks Tegenspraak, 2005, Brugge, Die Keure, p. 157-175

  De Raedt, S.

 • Arbitragehof vernietigt retroactieve voorheffing op vereffeningsuitkering

  Juristenkrant 2004, afl. 94, p. 5

  De Raedt, S.

 • Exit fiscale gunstregeling kmo’s

  Juristenkrant 2004, afl. 20, p. 16

  De Raedt, S.

 • BTW-controleur mag actief op zoek gaan naar boekhouding

  Juristenkrant 2004, afl. 89, p. 1 en 5

  De Raedt, S.

 • Fiscus kijkt in bord van stafhouder

  Juristenkrant 2004, afl. 83, p. 10-11

  De Raedt, S.

 • Nultarief kijk- en luistergeld niet strijdig met de Grondwet

  Juristenkrant 2004, afl. 81, p. 7

  De Raedt, S.

 • Meer vertrouwen in de trust na het IPR-Wetboek?

  Fiscoloog 2004, afl. 947, p. 1-4

  De Raedt, S., Traest, M.

 • Een dwangbevel voor een betwiste belastingschuld is nietig

  Juristenkrant 2003

  De Raedt, S.

 • Fiscale amnestie nefast voor fiscale burgerzin

  Juristenkrant 2003, afl. 78, p

  De Raedt, S.

 • Voorbarige ontheffing van ambtswege toegestaan. Tributum conceptum iam pro imposito habetur

  T.F.R. 2003, 19-23

  Doolaege, A., De Raedt, S.

 • Invordering van inkomstenbelastingen lastens feitelijk gescheiden echtgenoten en ex-echtgenoten

  Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia 2003, p.

  De Raedt, S.

 • Geef de keizer wat de keizer toekomt. Belastingweerstand in België

  rede uitgesproken naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar 2003-2004, Antwerpen, Maklu, 2003, 51 p.

  De Raedt, S.

 • Leegstand van bedrijfsruimten: fiscale consequenties (deel 2)

  Financieel management, april 2002, 17-40

  De Raedt, S.

 • Leegstand van bedrijfsruimten: fiscale consequenties (deel 1)

  Financieel management, maart 2002, 17-40

  De Raedt, S.

 • Wat bij het einde van onroerende leasing

  Financieel management, april 2002, 46-47

  De Raedt, S.

 • Trust en privaat vermogensbeheer

  Antwerpen, Maklu, 2000, 134 p.

  De Raedt, S., Traest, M.

 • Fiscus kan derde-beslagene niet verplichten te betalen, rechter wel

  Juristenkrant 2002, nr. 58, 1

  De Raedt, S.

 • Boekhouding: eens bewijskrachtig, altijd bewijskrachtig

  Juristenkrant 2002, nr. 53, 1 en 11

  De Raedt, S.

 • Bekentenissen herroepen in fiscale zaken kan

  Juristenkrant 2002, nr. 47, 5

  De Raedt, S.

 • Fiscus moet controleschatting motiveren

  Juristenkrant 2002, nr. 42, 8

  De Raedt, S.

 • noot bij H.v.J. 8 januari 2002

  A.F.T. 2002, 47-52

  De Raedt, S.

 • De juridische en fiscale aspecten van erfpacht en opstal

  Financieel management, juni 2001, 17-44

  De Raedt, S.

 • Kinderen ten laste bij co-ouderschap: toestand op 1 januari telt

  Juristenkrant 2001, nr. 40, 7

  De Raedt, S.

 • Hervorming personenbelasting groener en neutraler maken

  Juristenkrant 2001, nr. 37, 4

  De Raedt, S.

 • Fiscale controle bij notarissen: geen afgifte van de boekhouding in kort geding

  Juristenkrant 2001, nr. 21

  De Raedt, S.

 • To trust or not to trust

  T.F.R. 2001, 951-968

  De Raedt, S., Traest, M.

 • Ruling – Belastingvrij fusioneren of splitsen

  Financieel management, december 2000, 42-44

  De Raedt, S.

 • controleschatting in registratierechten: gelijkheidsbeginsel geschonden

  Juristenkrant 2000, nr. 10, 6

  De Raedt, S.