Doolaege, Verbist & De Meyere
Overzicht carriere

 

Antoine Doolaege is advocaat geweest vanaf juni 1975 tot en met december 2021.

 

Hij heeft stage gelopen op het kantoor Storme, Leroy, Van Parys bij Prof. Marcel Storme, die zijn aandacht vestigde op het braakliggende terrein van de fiscaliteit.

Na zijn stage is hij als medewerker op dit kantoor gebleven. In 1987 is hij vennoot geworden.

 

Begin 1998 heeft hij het kantoor Storme, Leroy, Van Parijs verlaten en heeft hij samen met Ann Verbist en Luc De Meyere het kantoor Doolaege, Verbist & De Meyere opgericht, dat van bij zijn oprichting heeft gekozen voor een uitsluitend fiscale praktijk.

 

Zijn praktijk heeft Antoine Doolaege al in een vroeg stadium gecombineerd met een loopbaan in het onderwijs, overtuigd als hij was (en nog steeds is) van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.

 

Het kantoor is thans uitgegroeid tot een praktijk van 13 advocaten , die  allen enkel fiscale procedures en adviezen behandelen, wat een interne specialisatie mogelijk heeft gemaakt.

 

Intussen zijn de jaren verstreken en heeft Antoine beslist een stap terug te zetten.

 

Met  ingang van 31 december 2021 heeft hij dan ook om zijn weglating van het Tableau van de Orde van Advocaten te Gent verzocht. De Raad van de Orde heeft dit verzoek ingewilligd en heeft hem gemachtigd om de titel van Ere-advocaat te voeren