Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Antoine Doolaege

Antoine Doolaege

 • De wettelijke openbare orde, TFR 2017, afl. 518-519, 279-284

  Doolaege, A.

 • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

 • Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2013, afl. 2, 5-87

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2012, afl. 1

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2010, afl. 12, 5-115.

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

 • Preuve additionnelle et substitution de motifs par l’administration et par le juge

  RGCF 2009, afl. 4, 276-296

  Doolaege, A.

 • Fiscaal procederen: 'facts and figures'

  In X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2009, 137-150

  Doolaege, A.

 • Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Preuve additionnelle et substitution de motifs par l’administration et par le juge

  RGCF 2009, afl. 4, 276-296

  Doolaege, A.

 • L’embarras du choix? Over het toepassingsgebied van de ‘vervangende’ aanslag

  In X., Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Kluwer, Mechelen, 2007, 281 p.

  Doolaege, A.

 • Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • L’embarras du choix? Over het toepassingsgebied van de ‘vervangende’ aanslag

  In X., Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Kluwer, Mechelen, 2007, 281 p.

  Doolaege, A.

 • Gemeenrechtelijke implicaties.

  in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 1-51

  Doolaege, A.

 • Appendix: de fiscale regularisatie (programmawet van 27 december 2005) [Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen]

  In S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, 415-420

  Doolaege, A.

 • Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Over fout en 'geconsommeerde' fout bij de vijfjarige verjaringstermijn voor de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars

  T.F.R. 2006, nr. 300, p. 37 e.v.

  C. VAN HOUTE, A. Doolaege

 • Eén voor allen: moet in geval van overlijden iedere erfgenaam afzonderlijk bezwaar indienen?

  TFR 2005, afl. 278, 311-314

  Doolaege, A., Westen, B.

 • Over de ontvankelijkheid van voorzieningen bij aanslagen gevestigd op naam van de nalatenschap

  TFR 2005, afl. 290, 909-912

  Doolaege, A., Westen, B.

 • Aanslag en beslissing van de directeur: een twee-eenheid?

  TFR 2005, afl. 274, 43-53

  Doolaege, A.

 • Overzicht rechtspraak 2003

  A.F.T. 2004, nr. 6-7

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Het gebruik van privaatrechtelijke vorderingen bij de invordering van fiscale schulden

  In X., Fiscaal executierecht, Antwerpen, Intersentia 2003, 117-164

  Doolaege, A.

 • Voorbarige ontheffing van ambtswege toegestaan. Tributum conceptum iam pro imposito habetur

  T.F.R. 2003, 19-23

  Doolaege, A., De Raedt, S.

 • Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)

  A.F.T. 2003, 2-65

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Over responsabilisering

  Juristenkrant 2001, afl. 32, 5

  Doolaege, A.

 • De successierechtelijke aspecten van het K.B. Cooreman-Monory (K.B. nr. 15 van 9 maart 1982)

  Fiscofoon 1982, 58-62

  Doolaege, A.