Doolaege, Verbist & De Meyere

BTW voor overheden in de praktijk: uw btw-vragen opgelost aan de hand van de laatste administratieve standpunten en de rechtspraak

BTW voor overheden in de praktijk: uw btw-vragen opgelost aan de hand van de laatste administratieve standpunten en de rechtspraak

Deze praktijkgerichte opleiding heeft tot doel om openbare instellingen de mogelijkheid te bieden, de btw-implicaties van gestelde handelingen correct te analyseren.

Naast de basisprincipes van de btw worden de specifieke regels en recente evoluties uitvoerig behandeld.

 

De vorming is interactief en praktisch. Het besloten karakter van de opleiding garandeert u concrete antwoorden op de vragen uit uw praktijk.

 

Wij bieden deze ééndaagse vorming aan op twee locaties

 

meer lezen en inschrijven via : http://www.mijnwetboek.be/nl/opleiding-detail/BTW-voor-overheden-in-de-praktijk-uw-btw-vragen-opgelost-aan-de-hand-van-de-laatste-administratieve-standpunten-en-de-rechtspraak

 

Onder meer volgende topics en recente evoluties zullen worden behandeld, telkens vanuit uw praktijk:

 • Wanneer is een overheid btw-plichtig?
 • Belastbare handelingen: levering van goederen en diensten
 • Plaats van de handeling
 • Vrijstellingen
 • Voldoening van de btw
 • btw-aftrek (toepassing van het verhoudingsgetal)
 • Praktische btw-aspecten (bijv. facturatie werken in onroerende staat en gelijkgestelde diensten, subsidies, vrijstellingen)
 • Regels van opeisbaarheid van de btw Verjaringstermijnen voor teruggaaf en het recht op aftrek
 • Nieuw boetebeleid BTW voor hulpverleningszones, AGB, APB, EVA, intercommunale, e.a. overheidslichamen
 • BTW en schoolgebouwen
 • BTW en samenwerking tussen overheidslichamen (bijv. ter beschikking stellen van personeel aan AGB - APB of andere publiekrechtelijke instellingen; dienstverlenende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)
 • Verlaagde btw-tarieven voor overheden
 • Kostendelende vereniging BTW-eenheid
 • ...

Luc De MEYERE, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Leen DE VRIESE, advocaat-vennoot DVTAXLAW

14 maart 2019 : BRUGGE - VAC Brugge, Koning Albert I - laan 1-2