Doolaege, Verbist & De Meyere

Lokale belastingen: “Vestiging, geschillen en invordering” én “Het belastingreglement geëvalueerd”

(gecombineerd aanbod)

 

Dit najaar bieden we u twee afzonderlijke opleidingen aan i.v.m. de lokale belastingen in de praktijk van de gemeente en de provincie.

 

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden, gemeenten en provincies én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën.

 

VESTIGING EN INVORDERING VAN BELASTINGEN

Deze eerste opleiding verstrekt u basiskennis ter zake. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging, geschillen en invordering, helder en interactief voor u toe. Er is ruim tijd voor vraagstelling en overleg.

 

HET BELASTINGREGLEMENT

Tijdens deze opleiding loodsen de sprekers u doorheen het belastingreglement met als doel de praktische toepassingsproblemen te detecteren, te analyseren en op te lossen.
De algemene principes (gelijkheidsbeginsel, art. 464 WIB/1992, …), concrete belastingreglementen en voorbeelden (zoals leegstandsheffingen, tweede verblijven, belasting op verspreiding van drukwerken, …), de relevante rechtspraak en de Omzendbrief KB/ABB 2019/2, worden besproken aan de hand van onderwerpen zoals : bepaling van de heffingstermijn, aangifteplicht of niet, vrijstellingen of verminderingen, ...

 


info en inschrijvingen :

Lokale belastingen: “Vestiging, geschillen en invordering” én “Het belastingreglement geëvalueerd” (gecombineerd aanbod) – Knopspublishing


 

 

Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen Gent

Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

 

VESTIGING, GESCHILLEN EN INVORDERING

di 18 oktober 2022 : Gent, Vlerick, Reep 1

di 25 oktober 2022 : Antwerpen, Syntra (Site Post X), Borsbeeksebrug 32

 

BELASTINGREGLEMENT

di 10 november 2022 : Antwerpen, Syntra (Site Post X), Borsbeeksebrug 32

di 15 november 2022 : Gent, Clemenspoort, Overwalle 3