Doolaege, Verbist & De Meyere groepsfoto

De fiscus op bezoek naar aanleiding van een uitgeprocedeerde strafzaak, kan dat?

LARCIER opleiding

 

Deze praktische opleiding is er op gericht een leidraad te bieden om de fiscale gevolgen en implicaties van een strafzaak correct in te schatten.

 

Tijdig anticiperen op eventuele acties van de fiscale administratie, die soms pas worden opgestart nadat een strafzaak definitief voor het vonnisgerecht werd beslecht, is in de meeste gevallen zeer belangrijk. Zo kan worden voorkomen dat dezelfde sommen worden verbeurdverklaard en vervolgens worden belast, waardoor de cliënt twee maal zal worden aangesproken.

 

strafzaak

 


 

U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Hoe wordt voorkomen dat een cliënt tweemaal moet betalen over niet aangegeven inkomsten?
  • Staat een verbeurdverklaring een fiscale vordering in de weg?
  • Wat is de impact van een strafrechtelijke verjaring op de fiscale vordering?
  • De fiscale verjaringstermijnen?
  • Wat zijn de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus? .

 

18u30 : onthaal met lichte maaltijd

19u00 : uiteenzetting met op het einde mogelijkheid tot vragen

21u00 : einde


opleiding@larciergroup.com

 

deelnameprijs : 118,50 euro
spreker : Luc DE MEYERE, advocaat DVDTAXLAW
spreker : Leen DE VRIESE, advocaat DVDTAXLAW

3Square Zwijnaarde

Rijvisschestraat 124 - Zwijnaarde