Doolaege, Verbist & De Meyere

HET BELASTINGREGLEMENT GEËVALUEERD.

Opleiding georganiseerd ter voorbereiding van de goedkeuring van de gemeentelijke belastingreglementen najaar 2019.

 

  • onderscheid belasting - retributie
  • hoe een belastingreglement structureren ?
  • hoe een belastingreglement motiveren ?
  • het fiscaal doel van de belasting bepalen : risico's van een belasting zonder fiscaal doel.
  • vaststellen van het tarief
  • omschrijving van de belastingplichtige : natuurlijke persoon of rechtspersoon dient te betalen
  • vrijstellingen of verminderingen
  • ...

inschrijven via www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

 

 

 

PROGRAMMA

 

08u30 - 09u00 : ontvangst

09u00 - 09u10 : inleiding door voorzitter

09u10 - 12u30 : uiteenzetting

pauze voorzien rond 11u00

lunch voorzien van 12u30 tot 13u15

13u15 - 16u30 : verdere uiteenzetting met afsluitende discussie en vragenronde

pauze voorzien rond 15u00

16u30 - 17u00 : drink

 

 

Leen DE VRIESE, advocaat - vennoot

Luc DE MEYERE, advocaat - vennoot

 

Vlerick Business School, Reep 1, GENT

maandag 16 september 2019