Doolaege, Verbist & De Meyere

HET BELASTINGREGLEMENT GEËVALUEERD.

Opleiding georganiseerd ter voorbereiding van de goedkeuring van de gemeentelijke belastingreglementen najaar 2019.

 

  • onderscheid belasting - retributie
  • hoe een belastingreglement structureren ?
  • hoe een belastingreglement motiveren ?
  • het fiscaal doel van de belasting bepalen : risico's van een belasting zonder fiscaal doel.
  • vaststellen van het tarief
  • omschrijving van de belastingplichtige : natuurlijke persoon of rechtspersoon dient te betalen
  • vrijstellingen of verminderingen
  • ...

info & programma : http://www.mijnwetboek.be/opleidingen/orig_1566803286.pdf

 

 

 

P R O G R A M M A

 

08u30 - 09u00 : ontvangst

09u00 - 09u10 : inleiding door voorzitter

09u10 - 12u30 : uiteenzetting

pauze voorzien rond 11u00

lunch voorzien van 12u30 tot 13u15

13u15 - 16u30 : verdere uiteenzetting met afsluitende discussie en vragenronde

pauze voorzien rond 15u00

16u30 - 17u00 : drink

 

 

Leen DE VRIESE, advocaat - vennoot

Luc DE MEYERE, advocaat - vennoot

 

Novotel, Vuurkruisenlaan 4, LEUVEN (betalend parkeren onder hotel)

donderdag 3 oktober 2019