Doolaege, Verbist & De Meyere

Vestiging, geschillen en invordering (extra sessie !)

praktische implicaties van het nieuwe Wetboek Invordering

INTERACTIEVE WEBINAR enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden, gemeenten en provincies en hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën.

 

Deze tweedaagse online opleidingen verstrekken basiskennis inzake vestiging en invordering van belastingen - de data zijn :

 • dinsdag 9 februari 2021
 • donderdag 11 februari 2021

en (extra sessie)

 • dinsdag 23 februari 2021
 • donderdag 25 februari 2021

 

Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers helder  en interactief de regels voor u toe inzake vestiging, geschillen en invordering.

 

Volgende items komen aan bod :

 • aangifte : noodzaak en gevolgen ?
 • bewijsmiddelen: 
 • onderzoek en controle
 • ambtshalve aanslag : wanneer wel en wanneer niet ?
 • aanslagtermijnen
 • sancties
 • de invorderingsregels van toepassing vanaf 1 januari 2020
 • ...

 

 

09u00 - 09u50 : deel 1

09u50 - 10u00 : vragen & antwoorden

10u00 - 10u50 : deel 2

11u00 - 11u50 : vragen & antwoorden

11u50 - 12u00 : vragen & antwoorden


info & inschrijvingen :  https://nl.knopspublishing.be/opleiding/tweedaagse-vestiging-geschillen-en-invordering-2/

Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent

online opleiding