Doolaege, Verbist & De Meyere

Recente ontwikkelingen in het INSOLVENTIE- en BESLAGRECHT 2022.

studienamiddag 21 september 2022

 

Trouw aan de filosofie van het Tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) wil de vijfde editie van deze studienamiddag een dwarsdoorsnede bieden van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de kernmateries van het tijdschrift.

 

woensdag 21 september 2022

13u00 - 17u00


 

Tijdens een eerste overkoepelende uiteenzetting wordt een overzicht geboden van de recente rechtspraak van de hoogste rechtscolleges binnen het insolventie-, beslag- en zekerheidsrecht.

 

Het tweede deel van de namiddag wordt volledig gewijd aan de invordering van fiscale en andere publieke schulden. De Wet van 13 april 2019 betreffende de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen harmoniseert en rationaliseert de invorderingsprocedure met betrekking tot de verschillende fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering is toevertrouwd aan de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. De wet bevat tevens een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, die toelichting behoeven.

 


 

Tijdens een eerste sessie wordt het algemene kader van deze regelgeving geschetst. Tijdens een tweede sessie wordt vervolgens ingegaan op een aantal specifieke vraagstukken zoals het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, de fiscale voorrechten en aansprakelijkheden, en de mogelijkheid om in bepaalde gevallen te kunnen rekenen op een zekere mildheid vanwege de fiscale ontvanger (in de vorm van een onbeperkt uitstel van invordering en/of vrijstelling van nalatigheidsinteresten).

 

Ter afsluiting is er uitgebreid tijd voor vraagstelling en debat met het publiek.

 


Info en inschrijven via Recente ontwikkelingen in het insolventie- en beslagrecht 2022 | die Keure Opleidingen

 

Elodie BLANCKE, advocaat DVDTAXLAW Gent
Stijn PLAS, advocaat DVDTAXLAW Gent

 

PAC - Provinciaal Administratief Centrum - auditorium "De Schelde"

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent