Doolaege, Verbist & De Meyere
Kantoorprofiel

Het advocatenkantoor behandelt uitsluitend fiscale dossiers.

Daarbij komen volgende fiscale materies aan bod:

 • personenbelasting inclusief diverse voorheffingen
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting
 • internationale fiscaliteit
 • BTW
 • gemeente- ,provincie en gewestbelastingen,
 • Vlaamse en Brusselse heffingen (zoals leegstandsheffingen, milieuheffingen,…),
 • registratiebelasting en erfbelasting,
 • douane en accijnzen,
 • fiscaal strafrecht en witwaswetgeving,
 • andere belastingen en taksen, zoals bv. de belasting op de automatische ontspanningstoestellen.

De cliënten die het kantoor raadplegen zijn zowel particulieren, ondernemingen, non profitorganisaties, overheden, boekhouders/accountants, als advocaten die in andere rechtstakken werkzaam zijn.

Onze tussenkomst kan zuiver fiscaal-juridisch advies betreffen, maar wij voeren ook voorafgaande onderhandelingen met de fiscale administraties of het parket en behandelen geschillen (in zowel de administratieve als de gerechtelijke fase). Ook op vlak van vermogensplanning en regularisatie van zowel buitenlandse tegoeden als niet (correct) aangegeven inkomsten/sommen is het kantoor actief.

Professionele filosofie

Steeds beogen wij:

 • Een objectieve juridische analyse te maken van het dossier
 • Waar mogelijk geschillen te voorkomen of deze te beslechten door overleg met de fiscale administratie en/of het openbaar ministerie
 • Vooraleer een gerechtelijke procedure in te leiden een kosten-baten analyse te maken samen met de cliënt, zijn accountant of fiscale raadgever

Werkwijze

Een dossier wordt steeds door één van de vennoten persoonlijk opgevolgd eventueel met medewerking van een andere vennoot en steeds in overleg met de cliënt en diens accountant of (financieel) raadgever.

Netwerk

Hoewel het kantoor zelf enkel dossiers met betrekking tot fiscaal recht behandelt, kunnen wij bogen op een regelmatige en kwaliteitsvolle samenwerking met specialisten in andere materies voor problemen die de fiscaliteit te buiten gaan doch aanleunen bij een fiscaal dossier.

Groei

Het kantoor werd opgericht op 1 maart 1998 door drie vennoten en groeide inmiddels uit tot middelgroot advocatenkantoor met zeven vennoten. Elke advocaat heeft een fiscale specialisatie. Op basis van een grondige selectie bij de aanvang, permanente vorming waarbij het actief zijn als fiscaal auteur ook wordt aangemoedigd, wordt het professioneel team bij voortduur uitgebouwd, en ondersteund door even gedreven administratief personeel.