Doolaege, Verbist & De Meyere

BTW : BOUWEN EN VERBOUWEN

Bouwen en verbouwenU hebt een woning met potentieel aangekocht en  wil deze verbouwen. Welk BTW-tarief zal van toepassing zijn, 21% of 6% ? Het verschil van 15% scheelt een serieuze slok op de borrel, gelet op de aanzienlijke kostprijs verbonden aan verbouwingswerken.

 

Of de werken een verbouwing zijn of leiden tot een nieuwbouw is een feitelijke beoordeling die afhangt van de aard van de werken en de omvang van de werken. Het is dan ook belangrijk om voorafgaandelijk heel duidelijk te bepalen of de werken al dan niet als een verbouwing kunnen worden aangemerkt. Eens de werken zijn uitgevoerd, is de nieuwe situatie onomkeerbaar.

 

Aan de hand van onze jarenlange ervaring kunnen wij op zicht van de plannen adviseren of de werken al dan niet kwalificeren als een verbouwing. Daarbij kunnen wij ook het akkoord vragen van de administratie (al dan niet met een ruling).

 

Voorkomen is steeds beter dan genezen.

 

Ook wanneer een bestaande woning of gebouw wordt afgebroken en een nieuwe woning wordt gebouwd, kan in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van het verlaagd BTW-tarief. Er is een tijdelijke regeling van toepassing voor het volledige Belgisch grondgebied (zie artikelen op onze website) en er is ook een regeling specifiek voor stadsgebieden. Naast de toepasselijke wetgeving, zijn er ook heel wat administratieve standpunten, over bijvoorbeeld omvang van de gebouwen die worden afgebroken, wat mag worden herbouwd, bewoningsverplichting, … Tijdens een consultatie kunnen wij uw vragen omtrent deze regelingen beantwoorden en samen met u bekijken wat de beste oplossingen zijn.

 

 


Contacteer ons voor meer informatie :