Doolaege, Verbist & De Meyere

BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN

buitenlandse onroerende goederenEen jarenlange droom wordt werkelijkheid: u verwerft uw eigen plek onder de zon/een tweede verblijf in het buitenland.

 

Met die stap ontstaan  een hele rits vragen en fiscale verplichtingen (zowel in het land van ligging van het vakantieverblijf als in België).

  • Het belang van het documenteren van de wijze waarop u de aankoop financiert?
  • In welke verhouding wordt het goed aangekocht?
  • Wie zal het goed aankopen (privé, in een vennootschap) ?
  • Moet er aan successieplanning worden gedacht?
  • Ontstaat er aangifteplicht in het land van ligging?
  • Is er aangifteplicht in België? Met welke termijnen moet rekening worden gehouden ?
  • Is een buitenlandse bankrekening nodig? Welke zijn daarvoor de verplichtingen?

 

Een goed geïnformeerde investeerder is er twee waard, vanop de roze wolk of met de voetjes op de grond. Dan blijft genieten verzekerd.

 

U erft een buitenlands onroerend goed.

Ook hier is er een aangifteplicht binnen de vier maand zowel in de nalatenschap (hier en in het land van ligging) als inzake inkomstenbelasting. Ook nagaan van de wijze van verkrijging door de erflater staat mee op de agenda. Leefde deze in het verleden zijn fiscale verplichtingen na? ….

 

Op deze en andere aspecten wordt tijdens de maatwerkbespreking concreet ingegaan zodat de droom geen nachtmerrie wordt.

 


Contacteer ons voor meer informatie :