Doolaege, Verbist & De Meyere

CRYPTOMUNTEN

CryptoBeleggen in cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum is hot. Volgens een recente studie van de Europese Centrale Bank zouden zeker 500.000 Belgen (of net geen 10% van de Belgische huishoudens) in het bezit zijn van cryptomunten. Het feit dat er in deze activaklasse zeer aanzienlijke meerwaarden (tot wel 100x)  gerealiseerd kunnen worden, is hier uiteraard niet vreemd aan. Ook is het zo dat er de laatste jaren verschillende mechanismen zijn ontstaan om u een passief inkomen te verschaffen (in de vorm van airdrops, staking rewards, liquidity rewards, enz.). Een passief inkomen dat – in bepaalde gevallen – ver boven de gemiddelde spaarrente zal liggen. Daarnaast heeft ook de opkomst van verschillende andere use cases (zoals het organiseren van een ICO, het minten en traden van NFT’s, het programmeren van een DAO, het spelen van play-to-earn games, enz.) gezorgd voor heel wat bijkomende populariteit.

 

Het investeren in cryptomunten brengt verschillende fiscale vragen met zich mee:

 • Zijn gerealiseerde meerwaarden belastbaar? Hoe wordt het onderscheid gemaakt tussen normaal beheer van privévermogen (goede huisvader-criterium), divers inkomen en beroepsinkomen?
 • Zijn de gerealiseerde minderwaarden aftrekbaar en kunnen eventuele verliezen worden aangerekend op andere inkomsten van datzelfde jaar?
 • Moeten de ontvangen mining-, staking-, liquidity- of lending rewards worden aangegeven?
 • Moet ik belastingen betalen op een airdrop of hard fork?
 • En indien belastbaar: wanneer, op welke grondslag en aan welk tarief dien ik belastingen te betalen?
 • Moet ik belastingen betalen op de verkoop van een zelf gecreëerde NFT collectie? Kan er een bepaald gedeelte van de verkoopprijs worden onderworpen aan het fiscaal voordelige auteursrecht?
 • Zijn er mogelijkheden om op voorhand zekerheid te bekomen omtrent de fiscale behandeling van mijn meerwaarden of passief inkomen (bv. door het aanvragen van een ruling)? En is het opportuun om in mijn geval zo’n ruling aan te vragen? Heeft dit slaagkansen?
 • Zijn er bepaalde acties (optimalisaties) die ik nu nog kan ondernemen om alsnog onder het belastingvrij normaal beheer van privévermogen te vallen?
 • Ik heb destijds belastbare inkomsten niet aangegeven en hiermee cryptomunten aangekocht, kan ik dit nog rechtzetten?
 • Moet een cryptorekening  (Binance, Kraken, Coinbase,…) worden aangegeven als buitenlandse bankrekening en moet deze worden gemeld aan het CAP?
 • Wat moet ik doen in geval van een hack? Hoe voorkom ik dat de fiscus belastingen heft op een vermogen dat ondertussen is gestolen?
 • Hoe zit het met internationale gegevensuitwisseling? Wat weet de fiscus op dit moment van mijn cryptobeleggingen? Welke exchanges wisselen nu reeds informatie uit?
 • Wat zijn mijn risico’s in geval van niet-aangifte? Hoe lang heeft de fiscus de tijd om mij te controleren en welke belastingverhogingen kunnen worden opgelegd?
 • Enz.

 

Vele van de bovenstaande vragen zijn niet louter theoretisch. Zo valt te verwachten dat de fiscus in de toekomst een aanzienlijk aantal controledossiers zal opstarten. Ook bij de latere repatriëring van de gelden naar uw Belgische bankinstelling, zal de bank ongetwijfeld nakijken of u uw fiscale verplichtingen heeft nageleefd, en, zo niet, is de kans reëel dat men de fondsen zal weigeren (en ev. zelfs uw bankrekening zal blokkeren en een melding zal verrichten aan de CFI). Een waakzame belegger doet er dus goed aan om zich op voorhand goed te laten adviseren.

 

Bij DVDTAXLAW kunt u rekenen op ruime ervaring inzake crypto-dossiers. Onze kennis betreft zowel de praktijk (u zult ons dus bv. niet moeten uitleggen wat een smart contract is of hoe een DeFi platform werkt) als de volledige fiscaal-juridische achtergrond.

 

Tijdens een eerste consultatie beantwoorden wij dan ook graag uw vragen omtrent dit populaire topic. Wij bekijken samen met u wat de beste oplossingen zijn (ev. optimalisatietechnieken, aanvragen ruling, regularisatie,…). Ook in geval van een fiscale controle (bv. het beantwoorden van een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging), kunnen wij u op deze eerste consultatie reeds verder informeren. 

 


Contacteer ons voor meer informatie :