Doolaege, Verbist & De Meyere
Cass 21 juni 2018 : de meerwaarde op grond is niet belastbaar.
27-07-2018

 

Het Hof van Cassatie bevestigde in haar arrest d.d. 21 juni 2018     

(Cass. 21 juni 2018, F.16.0028.N, www.juridat.be) dat : 

  • wanneer een belastingplichtige gebruik maakt van een vereenvoudigde boekhouding; en
  • daarin enkel afschrijvingen toepast maar geen waardeverminderingen ;

 

er moeten worden aangenomen dat de grond, die in aanmerking komt voor waardevermindering maar niet voor afschrijving, geen actiefbestanddeel is dat gebruikt wordt voor de beroepswerkzaamheid (cfr. artikel 41, 2° WIB 1992), zodat de op de grond verwezenlijkte meerwaarde in toepassing van artikel 27, tweede lid, 3° WIB 1992 niet belastbaar is.

huis grond