Doolaege, Verbist & De Meyere
De burgerlijke maatschap is voortaan “een onderneming”.
18-05-2018

De Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht die op 27 april 2018 in het Belgische Staatsblad verscheen, heeft voor burgerlijke maatschappen zeer opmerkelijke gevolgen.

 

Doordat de wetgever in deze wet burgerlijke maatschappen ook als “ondernemingen” beschouwt, worden hierdoor tal van regels uit het ondernemingsrecht ook op de burgerlijke maatschap van toepassing. Niet in het minst is de verplichte inschrijving van burgerlijke maatschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de onderwerping van burgerlijke maatschappen aan de boekhoudwetgeving te vermelden, naast een 7-jarige bewaarplicht van de boeken.

 

De algemene regel vereist het voeren van een dubbele boekhouding, evenwel zal voor maatschappen waarvan de omzet € 500.000 niet overschrijdt, het voeren van een vereenvoudigde boekhouding, bestaande uit een aankoopboek, een verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek, volstaan.

Er is geen verplichting een jaarrekening neer te leggen of te publiceren.

 

boekhouding

 

Datum van inwerkingtreding (maar deze zou bij Koninklijk Besluit kunnen vervroegd worden) is 1 november 2018 voor nieuwe maatschappen, bestaande maatschappen krijgen tot eind april 2019 om zich in te schrijven in het KBO en zouden, wanneer ze per kalenderjaar boekhouden, vanaf boekjaar 2020 moeten voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen. Er is dus werk aan de winkel voor de bestaande burgerlijke maatschappen om hun administratie zo nodig aan te passen aan de toekomstige vereisten.


Ook andere op stapel staande wetgeving zoals de hervorming van het vennootschapsrecht en de invoering van het UBO-register (in uitvoering van de nieuwste Europese witwaspreventierichtlijnen) zullen mogelijks bepalingen bevatten die van toepassing zijn op de maatschap. Opvolging is dus aan de orde …