Doolaege, Verbist & De Meyere
DUBIEUZE DEBITEUREN IN TIJDEN VAN CORONA
24-03-2020

De fiscus heeft een nieuwe Circulaire uitgevaardigd (Circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020) als steunmaatregel voor de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19. Het gaat over de gevolgen voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardevermindering op handelsvorderingen (ook wel “dubieuze debiteuren” genoemd).

 

Het komt er in feite op neer dat de wettelijke voorwaarden (scherp omschreven verliezen, waarschijnlijke kosten, geboekt op een afzonderlijke rekening, opgave 204.3,…) blijven gelden. Zo moet de waarschijnlijkheid van het verlies op de vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich tijdens het belastbare tijdperk hebben voorgedaan en niet uit een louter algemeen risico.

 

Maar de Circulaire verduidelijkt dat het virus Covid-19 een bijzondere omstandigheid is (geen algemeen risico), die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een achterstand hebben bij de betaling van die vorderingen als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de corona-maatregelen. U moet wel iedere schuldenaar met solvabiliteitsproblemen blijven identificeren en toelichten in de opgave 204.3. De beoordeling van het verlies op een vordering zal dus per schuldenaar moeten gebeuren.

 

Er mag evenwel enige soepelheid worden toegepast bij de beoordeling van de inningsmoeilijkheden bij de schuldenaar waarvan de omzet aanzienlijk is afgenomen door de beperkende maatregelen die werden opgelegd door de federale regering.

 


https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-letters/circular-letters-corporate-income-tax/31a6fa3b-09a6-4520-822c-33cde1c25caf