Doolaege, Verbist & De Meyere
EEN VZW IS NIET ALTIJD AAN DE RECHTSPERSONENBELASTING ONDERWORPEN !
30-12-2019

Het nieuwe WVV: is mijn vzw onderworpen aan rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting?

 

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) brengt verschillende wijzigingen met zich mee, ook voor de vzw’s. Zo is een vzw niet langer een vereniging zonder winstoogmerk, maar een vereniging zonder winstuitkeringsoogmerk.

 

Wat verandert er? Net zoals vóór de inwerkingtreding van het nieuwe WVV mogen vzw’s geen winst uitkeren aan hun leden. Maar het is vzw’s nu wel toegestaan om (hoofdzakelijk) economische activiteiten uit te oefenen, zolang ze een belangeloos doel blijven nastreven.

 

Hoe zit dat fiscaal? In principe worden vzw’s onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Het Wetboek Inkomstenbelasting voorzag wel reeds in de mogelijkheid om deze aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, wanneer deze winstgevende verrichtingen stelt die niet eenmalig of bijkomstig zijn. Dit is niet gewijzigd.

 

Doordat het WVV de vzw’s uitdrukkelijk toelaat hoofdzakelijk economische activiteiten uit te oefenen, kan dit in de praktijk tot gevolg hebben dat meer vzw’s onderworpen zullen worden aan de vennootschapsbelasting. Er mag van worden uitgegaan dat de fiscale administratie dan ook meer controles zal uitvoeren om na te gaan of vzw’s wel terecht aan aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen én een belangeloos doel nastreven.

 

Is een vzw nu onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting? Het antwoord op deze vraag is steeds een feitenkwestie. Zo moet worden nagegaan of de vzw economische activiteiten uitoefent en of dit al dan niet de hoofdzakelijke bezigheid is. Wat de statuten bepalen, is niet doorslaggevend. De werkelijke activiteiten van de vzw zijn dat wel. Een louter statutair belangeloos doel zal eveneens niet volstaan.

 


 

Een proactieve analyse van uw concrete situatie kan fiscale problemen vermijden !

 

Meer informatie of vragen ?

Contacteer Mr. Leen De Vriese : leen.devriese@dvdtaxlaw.be