Doolaege, Verbist & De Meyere

In S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, 415-420

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

Doolaege, A.