Doolaege, Verbist & De Meyere

NJW 2011, afl. 238, 178, bij Cass. 12 november 2010 (Belgische Staat / Derimmoco nv)

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Raedt, S.