Doolaege, Verbist & De Meyere

in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2008-2009, Draagwijdte van verwijzingsbepalingen naar het WIB 92, Brugge, Die Keure, 2010, 141-188

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L., Delanote, M.