Doolaege, Verbist & De Meyere

in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 1-51

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

Doolaege, A.