Doolaege, Verbist & De Meyere

In X., Fiscaal executierecht, Antwerpen, Intersentia 2003, 117-164

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

Doolaege, A.