Doolaege, Verbist & De Meyere

in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L., Van houte, C.