Doolaege, Verbist & De Meyere

in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 179-206.

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L.