Doolaege, Verbist & De Meyere

in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (LRB) 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L.