Doolaege, Verbist & De Meyere

in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012, Dubbel zicht op gemeentebelastingen

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L., Schep, A.