Doolaege, Verbist & De Meyere

in X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, Drongen, Antwoord Publishing, 2008, 31-58.

Publicatie Auteur
Auteurs referentie

De Meyere, L.