Afbraak en heropbouw anno 2024.

20-10-2023

Door de Programmawet van 20 december 2020 was het tijdelijk mogelijk om het verlaagd BTW-tarief van 6% toe te passen op de afbraak en heropbouw van woningen (onder bepaalde “sociale” voorwaarden) en dit niet enkel beperkt tot de 32 centrumsteden. Deze tijdelijke maatregel loopt af eind december 2023 (nadat deze vorig jaar reeds met één jaar werd verlengd).

huis afbraak

Het was bang afwachten of deze tijdelijke regeling al dan niet zou worden verlengd en mogelijks permanent zou worden, dan wel zou worden stopgezet. Even leek het erop dat het laatste zou gebeuren. Uit een persbericht van de Minister van Financiën van 13 oktober jl. moet blijken dat er een akkoord is bereikt omtrent de verlenging van de tijdelijke maatregel afbraak en heropbouw met 6% BTW, doch dat er ook substantiële wijzigingen in het vooruitzicht worden gesteld aan de regeling in het algemeen.
Vanaf 2024 zou er geen specifieke maatregel inzake het verlaagd BTW-tarief voor afbraak en heropbouw meer gelden voor de 32 centrumsteden. Er zal een globale landelijke regeling worden ingevoerd, waarbij het verlaagd BTW-tarief bij afbraak en heropbouw van een woning voor alle particulieren en rechtspersonen op dezelfde wijze zal worden toegepast, ongeacht de ligging van het onroerend goed.

Zoals de huidige tijdelijke maatregel, zou ook deze nieuwe maatregel worden gekoppeld aan de zogenaamde sociale voorwaarden, waardoor de regeling enkel nog in de volgende gevallen van toepassing zal zijn :

  • Voor particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale oppervlakte van 200 m² (voorwaarden die nu ook van toepassing zijn inzake de tijdelijke regeling);
  • Voor particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

Concreet zal deze nieuwe regeling tot gevolg hebben dat :

  • Bouwpromotoren geen gebruik meer zullen kunnen maken van de tijdelijke regeling om woningen (die aan de voorwaarden voldoen) te verkopen met 6% BTW;
  • In stadsgebieden, investeerders, ontwikkelaars (of particulieren die reeds over een woning beschikken) die (een) woning(en) bouwen na afbraak van een gebouw om te verhuren (los van sociale verhuur) of als tweede verblijf te gebruiken, deze werken in onroerende staat niet meer zullen kunnen laten uitvoeren met toepassing van 6% BTW.

Er zouden wel overgangsmaatregelen worden voorzien :

  • Voor heel het land zou voor wie een in heropbouw zijnde woning heeft gekocht van een bouwpromotor, worden voorzien dat het verlaagd BTW-tarief verder van toepassing blijft tijdens 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend voor 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.
  • Voor de 32 centrumsteden zal een overgangsregeling worden ingevoerd voor particulieren en rechtspersonen (die dus niet voldoen aan de sociale voorwaarde, maar gebruik maken van deze specifieke regeling), die er zal in bestaan dat het verlaagd BTW-tarief in 2024 ook nog kan worden toegepast op de werken in onroerende staat op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de afbraak en heropbouw van de woning zou zijn ingediend voor 1 januari 2024. In dat geval zou de regeling van het verlaagd BTW-tarief van toepassing blijven voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

Het is nu wachten op de definitieve regeling.


meer info : Luc De Meyere Advocaat www.dvdtaxlaw.be

 

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be