Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Lokale belastingen in de praktijk : topics

Vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
05-03-2021
Weg bankgeheim, hallo vermogensregister?

Nu ook banksaldi van Belgische rekeningen gemeld bij het CAP.

 

De programmawet van 20 december 2020 verplicht Belgische financiële instellingen de saldi van de betaalrekeningen, de geglobaliseerde bedragen van effectenrekeningen en afkoopwaarden van beleggingsverzekeringen aan het Centraal Aanspreekpunt (hierna ‘CAP’) te melden.

Hiervoor krijgen ze tijd tot en met 31 januari 2021, wat bij Koninklijk besluit met zes maanden ingekort of verlengd kan worden op verzoek van de Nationale Bank van België (hierna ‘NBB’).

 

02-03-2021
De fiscus v. Belgen met buitenlands vastgoed.

 

 

Sinds jaar en dag worden huurinkomsten van buitenlands onroerende goederen anders belast dan huurinkomsten van Belgisch vastgoed, zelfs als het niet wordt verhuurd: er wordt vertrokken van de reële huurwaarde i.p.v. het (meestal laag) kadastraal inkomen.

 

huis aan waterkant

 

22-01-2021
UBO : nieuwe deadline 30 april 2021 !