Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

Ons kantoor is op zoek naar enthousiaste stagiairs en/of medewerkers die ons kantoor kunnen versterken vanaf de zomer van 2018.

Lees meer

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
03-07-2018
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

 

Op de onroerende voorheffing mogen gemeenten opcentiemen heffen (zie artikel 464/1, 1° WIB 1992). De opcentiemen worden door de Vlaamse Belastingdienst geïnd samen met de onroerende voorheffing. De gemeenteraad beslist enkel om opcentiemen al dan niet te heffen en over het tarief van de opcentiemen. Tot nu toe werd een vlak tarief opcentiemen geheven over het hele grondgebied van de gemeente.

 

19-06-2018
Raad van State vernietigt standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst inzake het tegenbewijs voor de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving.

 

Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed, de ene persoon (bv. de ouders) het vruchtgebruik koopt en de andere de blote eigendom (bv. de kinderen), dan spreekt men van een “gesplitste aankoop”. Op het ogenblik dat de vruchtgebruiker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar.