Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Lokale belastingen 2019.
HET BELASTINGREGLEMENT GEËVALUEERD.

Vacatures

Ons kantoor is op zoek naar enthousiaste stagiairs en/of medewerkers die ons kantoor kunnen versterken.

Lees meer

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
05-08-2019
HUISBEZOEK DOOR DE FISCUS : controleer de motivering van de machtiging;

Zowel het Wetboek Inkomstenbelastingen als het BTW-wetboek laten toe dat de fiscus de vrije toegang kan eisen tot de privéwoning. Voorwaarde is wel dat er werkzaamheden worden verricht of vermoedelijk worden verricht. Het voeren van de boekhouding voor een beroepsactiviteit kan volstaan als “werkzaamheid”. Het loutere feit dat een bedrijfsleider zijn adres in de privéwoning heeft overigens niet (Gent 13 juni 2017).

 

Maar zelfs als deze voorwaarde voldaan is, moet de administratie zich nog aan twee regels houden.

11-06-2019
DE PROCEDURE INZAKE FISCALE STRAFZAKEN WERD GESTROOMLIJND ter voorkoming van de cumul van belastingen en verbeurdverklaringen en om “dubbele” bestraffingen en procedures te vermijden.

Bij Wet van 5 mei 2019 werden wijzigingen aangebracht aan diverse wetboeken met het oog op de vereenvoudiging en het stroomlijnen van de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken (gepubliceerd in het B.S. 24 mei 2019).

 

13-02-2019
Voordelen alle aard bewoning: rechtbank Gent beschouwt het arrest van het hof van beroep waarin de ongrondwettigheid van het koninklijk besluit werd vastgesteld als een ‘nieuw feit’ op basis waarvan ambtshalve ontheffing kan worden gevraagd