Fiscale specialisten voor bedrijven, overheden en particulieren

DVDTAXLAW is een gespecialiseerd advocatenkantoor met expertise in alle domeinen van het fiscaal recht. Wij bieden praktische en heldere juridische ondersteuning aan bedrijven, overheden en particulieren. Van deskundig advies bij fiscale vragen tot doorgedreven bijstand in administratieve en gerechtelijke procedures.

Doordacht, deskundig en
daadkrachtig juridisch advies

DVDTAXLAW begeleidt zowel particulieren als ondernemingen, non-profitorganisaties, overheden, boekhouders en accountants. Daarnaast werken we samen met advocaten in andere rechtstakken die nood hebben aan specifieke ondersteuning. U kan ons inschakelen voor zuiver fiscaal-juridisch advies, maar ook voor voorafgaande onderhandelingen met de fiscale administraties en het parket, en de behandeling van geschillen in zowel de administratieve als gerechtelijke fase. Ook op het vlak van vermogensplanning en de regularisatie van buitenlandse tegoeden en niet (correct) aangegeven inkomsten of sommen is ons kantoor actief. Ons uitgangspunt is daarbij altijd dat voorkomen beter is dan genezen: een proactieve en pragmatische aanpak staat centraal, gestoeld op duidelijke communicatie en een eenduidig, juridisch sterk onderbouwd advies.

U kan rekenen op bijstand rond heel uiteenlopende fiscale thema’s:

 • personenbelasting inclusief diverse voorheffingen
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting
 • internationale fiscaliteit
 • Btw
 • gemeente- , provincie- en gewestbelastingen
 • Vlaamse en Brusselse heffingen
 • registratiebelasting en erfbelasting
 • douane en accijnzen
 • fiscaal strafrecht en witwaswetgeving
 • andere belastingen en taksen

Werkwijze & filosofie

Maatwerk

U kan bij DVDTAXLAW terecht met al uw fiscaal-juridische vragen en geschillen. Over specifieke onderwerpen biedt ons kantoor maatwerk-consultaties aan van een tot anderhalf uur. Zo’n raadpleging is vaak de meest aangewezen manier om snel en doelgericht tot een oplossing te komen, eventuele problemen te voorkomen of uw plannen bij te sturen met bijkomende kennis van zaken. In bepaalde gevallen vormt het eveneens een belangrijke eerste stap in de verdere opvolging van uw dossier.

U kan een maatwerk-consultatie aanvragen bij een van onze advocaten tegen een forfait van € 500 exclusief BTW. Voor een maatwerk-consultatie aangaande cryptomunten hanteren we een forfait van € 650 exclusief BTW. We behandelen volgende thema’s:

Bouwen – verbouwen en BTW
Cryptomunten (meerwaarden, inkomsten en verwante transacties)
Buitenlands onroerend goed
Onroerende inkomsten: hoe belast?

Filosofie

De visie van ons kantoor luidt: ‘beter voorkomen dan genezen’. Tijdig en doortastend advies kan veel problemen vermijden. Dialoog en conflictbeheersing staan daarom centraal in onze aanpak.

Elk dossier vertrekt vanuit een objectieve juridische analyse. Vervolgens kiezen we samen met u de meest doeltreffende strategie. Daarbij doen we er alles aan om geschillen te voorkomen of ze te beslechten in overleg met de fiscale administratie en/of het openbaar ministerie.

Blijken onderhandeling of bemiddeling toch moeilijk? Dan is een gerechtelijke procedure uiteraard mogelijk. De stap naar de rechtbank gebeurt evenwel enkel en alleen na een grondige kosten-batenanalyse samen met u en uw accountant of fiscale raadgever.

 

Werkwijze

Elk dossier wordt persoonlijk opgevolgd door een van onze vennoten, eventueel met medewerking van een andere vennoot en steeds in overleg met u en uw accountant of (financieel) raadgever.

 

Netwerk

Bij DVDTAXLAW kijken we graag verder dan het eigen kantoor. Soms gebeurt het dat een probleem of geschil de fiscaliteit te buiten gaat, maar wel aanleunt bij een fiscaal dossier. In dat geval doen we een beroep op een breed netwerk van externe specialisten. Met de nodige expertise en inzichten dragen zij bij aan de oplossing van uw juridisch probleem.

Groei

DVDTAXLAW werd opgericht op 1 maart 1998 door drie vennoten en is sindsdien uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. Vandaag bestaat ons team uit vijf vennoten, aangevuld met een tiental fiscale advocaten en administratief personeel. Op basis van een grondige selectie en permanente vorming – waarbij ook activiteiten als fiscaal auteur worden aangemoedigd – blijven we bouwen aan een sterk en divers team, met als doel onze cliënten zo krachtig en correct mogelijk bij te staan en te verdedigen.

Nieuws

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be