Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
29-10-2021
Toepasselijke rentevoet bij laattijdige betaling of terugbetaling van inkomstenbelastingen: ook voor het jaar 2022 gelden dezelfde percentages.

Sinds 2018 kan het tarief van de nalatigheidsinteresten (verschuldigd bij laattijdige betaling) en de moratoriuminteresten (surplus bij terugbetaling) inzake inkomstenbelastingen jaar na jaar wijzigen (althans theoretisch).

 

18-10-2021
Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk...

Bij aangekondigde controleacties over het naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92), worden ondernemingen vaak geconfronteerd met het probleem dat de fiscus ze niet langer beschouwt als een “kleine vennootschap”. Het gevolg is onder meer dat ze geen liquidatiereserve kunnen aanleggen. Maar wanneer is een vennootschap nu klein of groot?

08-10-2021
BTW-eenheid : de voorwaarden van verbondenheid moeten ‘permanent’ zijn voldaan.

 

Het stelsel van de btw-eenheid is bekend : btw-belastingplichtigen, volledig, vrijgesteld of gemengd, die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar doch economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, kunnen een btw-eenheid vormen.

 

samenwerking