Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

DVDTAXLAW is op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Lees meer

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
28-11-2022
Fiscale controle inzake auteursrechtenvergoedingen: de gevraagde aanwezigheid van de auteur leidt tot het opstellen van een proces-verbaal van vaststelling.

 

18-05-2022
De FOD Financiën acht zich bevoegd te oordelen of er sprake is van een ‘auteursrechtelijk beschermd werk'(1) met een controleactie tot gevolg.

Het fiscaal gunstig regime inzake auteursrechten, wanneer er sprake is van vergoeding voor de ‘cessie’ of ‘concessie’ van deze rechten aan een natuurlijke persoon, heeft tot gevolg dat het aantal belastingplichtigen-natuurlijke personen dat dergelijke vergoedingen ontvangt exponentieel is toegenomen.

 

Sommige belastingplichtigen hebben hun concrete casus voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, anderen hebben het stelsel op eigen initiatief geïmplementeerd. De ene was creatiever en origineler dan de andere.

 

22-04-2022
De aanslag op naam van de vereffende vennootschap? Eindelijk duidelijkheid!

In het verleden heerste veel onduidelijkheid omtrent de vraag op wiens naam een aanslag inzake inkomstenbelasting ten kohiere moest worden gebracht wanneer deze betrekking had op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de stichting, maar die nog moet gevestigd worden nadat de vereffening reeds is afgesloten.