Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Toch vergoedingen voor auteursrechten toekennen voor 2023 – een (berekend) fiscaal risico?
Doet scheiden fiscaal lijden?

Vacatures

DVDTAXLAW is op zoek naar een enthousiaste stagiair.

Lees meer

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
08-11-2023
Procedure lokale belastingen wordt gewijzigd.

 

Op 27 oktober 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de principiële goedkeuring van het voorontwerp van decreet dat het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zal wijzigen.

 

De voorgelegde wijzigingsvoorstellen betreffen terminologische aanpassingen, modernisering van de bestaande regels gelet op evoluties in de rechtspraak en een aantal aanpassingen op vraag van, wat de Vlaamse Regering, “stakeholders” noemt.

 

20-10-2023
Afbraak en heropbouw anno 2024.

Door de Programmawet van 20 december 2020 was het tijdelijk mogelijk om het verlaagd BTW-tarief van 6% toe te passen op de afbraak en heropbouw van woningen (onder bepaalde “sociale” voorwaarden) en dit niet enkel beperkt tot de 32 centrumsteden. Deze tijdelijke maatregel loopt af eind december 2023 (nadat deze vorig jaar reeds met één jaar werd verlengd).

 

07-07-2023
SUCCESSIEPLANNING : de gesplitste aankoop

 

In België is de gesplitste aankoop een veelgebruikte techniek voor familiale successieplanning bij aankoop van onroerend goed. Deze juridische techniek maakt het mogelijk om het eigendom van een onroerend goed te verdelen tussen twee partijen, waarbij de (groot)ouder(s)/tante/oom het vruchtgebruik aankopen en het recht hebben om het goed te gebruiken en ervan te genieten, terwijl de (klein)kinderen/neef/nicht/derde de blote eigendom aankopen met voordien door de (groot)ouders/tante/oom geschonken geld.