Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

er zijn momenteel geen vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
18-05-2022
De FOD Financiën acht zich bevoegd te oordelen of er sprake is van een ‘auteursrechtelijk beschermd werk'(1) met een controleactie tot gevolg.

Het fiscaal gunstig regime inzake auteursrechten, wanneer er sprake is van vergoeding voor de ‘cessie’ of ‘concessie’ van deze rechten aan een natuurlijke persoon, heeft tot gevolg dat het aantal belastingplichtigen-natuurlijke personen dat dergelijke vergoedingen ontvangt exponentieel is toegenomen.

 

Sommige belastingplichtigen hebben hun concrete casus voorgelegd aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen, anderen hebben het stelsel op eigen initiatief geïmplementeerd. De ene was creatiever en origineler dan de andere.

 

22-04-2022
De aanslag op naam van de vereffende vennootschap? Eindelijk duidelijkheid!

In het verleden heerste veel onduidelijkheid omtrent de vraag op wiens naam een aanslag inzake inkomstenbelasting ten kohiere moest worden gebracht wanneer deze betrekking had op een belastbaar tijdperk voorafgaand aan de sluiting van de vereffening van de vennootschap, de vereniging of de stichting, maar die nog moet gevestigd worden nadat de vereffening reeds is afgesloten.

 

18-05-2022
Verlaagd BTW-tarief voor zonnepanelen en warmtepompen en verlaagd BTW-tarief “afbraak en wederopbouw” met één jaar verlengd.

 

In het kader van structurele oplossingen om België naar een energietransitie te leiden ten voordele van de ontwikkeling van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, heeft de Regering een pakket aan maatregelen goedgekeurd, die in een Koninklijk Besluit zijn gegoten dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2022.