Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
18-10-2021
Jij bent groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk...

Bij aangekondigde controleacties over het naleven van de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (art. 184quater WIB 92), worden ondernemingen vaak geconfronteerd met het probleem dat de fiscus ze niet langer beschouwt als een “kleine vennootschap”. Het gevolg is onder meer dat ze geen liquidatiereserve kunnen aanleggen. Maar wanneer is een vennootschap nu klein of groot?

08-10-2021
BTW-eenheid : de voorwaarden van verbondenheid moeten ‘permanent’ zijn voldaan.

 

Het stelsel van de btw-eenheid is bekend : btw-belastingplichtigen, volledig, vrijgesteld of gemengd, die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar doch economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, kunnen een btw-eenheid vormen.

 

samenwerking

 

05-10-2021
Meer zorgverstrekkers voortaan btw-plichtig ingevolge wetswijziging ?

De btw-richtlijn voorziet in een vrijstelling voor de medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen. Deze vrijstelling werd omgezet in Belgische wetgeving en ligt verankerd in artikel 44, §1 WBTW.

 

Het doel van deze vrijstelling is dubbel.

Ten eerste moet de toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden bevorderd.