Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
05-05-2020
Automatische gegevensuitwisseling via CRS of FATCA én ficheverplichting brengen ‘verborgen’ verloningen via aandelen aan het licht.

 

Neem tijdig de nodige initiatieven.

 

Vele ondernemingen willen hun werknemers/kaderleden op lange termijn motiveren, om hen aan de onderneming te binden. Hiervoor bouwen ze een systeem van variabele beloning uit bovenop de vaste bezoldigingen onder de vorm van remuneratie in aandelen van de onderneming of van de internationale groep waartoe de Belgische onderneming behoort.

 

04-05-2020
Corona en termijnen.

 

SITUERING


 

Het uitoefenen van rechten is termijn gebonden. Dit is waar voor ons rechtsbestel in het algemeen, maar zeker voor het belastingrecht. In elke fase van de belastingheffing - taxatie, geschil, invordering - worden termijnen opgelegd.

 

27-04-2020
Hof van Cassatie : vrijstelling van OV voor sociale werkplaatsen

In een arrest van 29 maart 2018 had het Grondwettelijk Hof al geoordeeld dat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de zogenaamde “soortgelijke weldadigheidsinstellingen” niet beperkt mag zijn tot instellingen die fysieke of geestelijke zorg verstrekken. Die laatste interpretatie, die het Hof van Cassatie voordien volgde, is niet grondwetsconform. Ook maatschappelijke en sociale zorg komen in aanmerking voor de vrijstelling.