WEBINAR – Decreet van 30 mei 2008 gewijzigd. Nieuwe regels inzake vestiging, geschillen en invordering van lokale belastingen.

donderdag 27 juni 2024 van 13 uur tot 17 uur

PRAKTIJKGERICHT EN INTERACTIEF WEBINAR

Vereffening en verdeling na echtscheiding - opleiding i.s.m. de Opleiding Notariaat van de VUB

sprekers :

  • mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
  • mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

 


De wijziging aan het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen werd onlangs afgekondigd.

Meester De Meyere en meester De Vriese bespreken wat er veranderd is en welke de praktische toepassing van de wijzigingen zijn. Daarbij lichten zij toe in welke mate bestaande belastingreglementen moeten worden aangepast.

  • Welke terminologische wijzigingen worden doorgevoerd en welke invloed heeft dit op de bestaande belastingreglementen?
  • Fiscale berichten via elektronische weg: Wanneer is dit mogelijk? Akkoord van de belastingplichtige?
  • Onderzoek en controle: rol voor het personeel van het OCMW?

info en inschrijvingenDecreet van 30 mei 2008 gewijzigd – nieuwe regels inzake vestiging, geschillen en invordering van lokale belastingen (webinar) – Knopspublishing

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be