SEMINARIE ECHTSCHEIDINGSFISCALITEIT – Waarom is niet elk kind gelijk voor de fiscale wetgever?

 

Leen De Vriese

advocaat-vennoot DVDTAXLAW

ECHTSCHEIDINGSFISCALITEIT – Waarom is niet elk kind gelijk voor de fiscale wetgever?

Kunnen echtscheidingsovereenkomsten inzake de verblijfsregelingen voor kinderen afwijken van de fiscale wetgeving? Kunnen ouders vrij bepalen bij welke ouder kinderen hun fiscaal domicilie hebben en/of bij wie de kinderen fiscaal ten laste zijn? Moet bij een gedeelde huisvesting het systeem van het fiscaal co-ouderschap worden toegepast? Zijn er grenzen aan de omvang van onderhoudsbijdragen die worden betaald? Kwalificeren buitengewone kosten ook als fiscaal aftrekbare onderhoudsbijdragen?

Steeds meer wordt in de praktijk duidelijk dat het toepassen van het fiscaal co-ouderschap financieel minder voordelig is dan de combinatie van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste én de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsbijdragen. Hierdoor neemt de vraag naar ‘fiscale optimalisatie’ toe.

Tijdens deze uiteenzetting worden de grenzen van de fiscale wetgeving besproken aan de hand van de recente administratieve circulaires en rechtspraak in het kader van echtscheidingen en meer specifiek in verband met de verblijfsregelingen voor kinderen.

 


Sylvia Van Peteghem

Voormalig directeur Boekentoren

RESTAURATIE VAN DE BOEKENTOREN – Hoogtepunten

We laten u ook kennis laten maken met de restauratie en rijke historie van dit gebouw, ontworpen door Henry van de Velde en gerestaureerd onder toezicht van het architectenbureau Robbrecht & Daem. De spreker had, als hoofdbibliothecaris, destijds in 2007 de restauratie mede brandend actueel gemaakt.


 

Deze activiteit vindt plaats op een unieke locatie.

Voor de uiteenzetting van mr. De Vriese nodigen we jullie graag uit in de zaal Belvedère op de bovenste verdieping van de Boekentoren en voor de receptie in de Ontvangstruimte aan de voet van de toren.

  • locatie : zaal Belvedère, Boekentoren, Rozier 9, Gent
  • datum : dinsdag 4 juni 2024
  • programma :
    • 18.00 uur : onthaal
    • 18.30 uur : mevr. Sylvia Van Peteghem : “De rijke historie van de Boekentoren”
    • 19.15 uur : mr. Leen De Vriese : “Echtscheidingsfiscaliteit”
  • deelnameprijs : € 90 voor iedereen, behalve € 45 voor de stagiairs[1]. U kan het inschrijvingsgeld overschrijven op rekeningnummer BE69 4419 0600 2178 van de VZW I-PROF, met de melding van naam, voornaam en beroep van betrokkene (met – desgevallend- precisering van ‘stagiair’ a.u.b.).                                                                                                                       Wij sturen nadien geen factuur/kostenstaat. Wil dus deze uitnodiging, samen met uw storting op voormeld nummer, bewaren als bewijs.

De uiteenzetting zal gevolgd worden door een uitgebreide receptie aangeboden door VZW I-Prof, die u toelaat verdere professionele contacten te leggen tussen de verschillende beroepen, tussen jong en oud, tussen Gent en de ruime omgeving Gent.

 


Info en inschrijvingen via VZW I-PROF – 4 juni 2024 ECHTSCHEIDINGSFISCALITEIT (office.com) (tegen uiterlijk dinsdag 28 mei 2024)

>> Als u nu al vragen heeft voor de sprekers, dan kan u deze doorgeven via deze VRAGEN VZW I-PROF – 4 juni 2024 ECHTSCHEIDINGSFISCALITEIT (office.com)

 


[1] Zoals in het verleden, wordt een bijzonder tarief voorzien voor de stagiairs van elke beroepsgroep. Zij zijn dus slechts 45 EURO verschuldigd. I-Prof wil op deze wijze jongeren aantrekken, bij voorkeur met ‘subsidiëring’ door hun stagemeester.

 

 

 

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be