Sylvie De Raedt

OPLEIDING
> Licentiaat in de rechten – Universiteit Gent (1996)
> Geaggregeerde in het onderwijs van de rechten – Universiteit Gent (1996)
> Master in Tax Law – Universiteit Antwerpen (1999)
> Doctor in de rechten – Universiteit Gent (2017)

PROFESSIONELE BEZIGHEDEN
Sylvie De Raedt is ingeschreven aan de balie te Gent sinds 1996. Zij is sinds 2000 als advocaat verbonden aan het kantoor en behandelt sindsdien uitsluitend fiscale dossiers.
Sylvie is ook academisch actief. In 2017 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie.
Zij is momenteel aangesteld als deeltijds docent fiscaal recht voor de opleidingsonderdelen “registratie- en successierechten en patrimoniumbeheer” en “fiscale procedure” aan de UAntwerpen. Zij is ook research manager van een interdisciplinair onderzoeksproject over de uitdagingen en opportuniteiten van de digitalisering voor de belastingheffing, aan de zelfde universiteit. Sylvie is ook lid van de redactie doctrine van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (T.F.R.) en het Nieuw Juridisch Weekblad (N.J.W.).

TALEN
Nederlands, Engels, Frans

Lijst van publicaties | Sylvie De Raedt

2023

"Algoritmische beslissingen door de fiscus en de rol van menselijk toezicht"
Decuypere Anouk, De Raedt Sylvie
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 633(2023), p. 3-7

"Mensenrechten en digitalisering van de belastingadministratie: is artificiële intelligentie gevaarlijker dan menselijke intelligentie?"
Van de Vijver Anne, De Raedt Sylvie
Ondernemingsstrafrecht / Rozie, Joëlle [edit.] - ISBN 978-94-6451-204-5 - Antwerpen, Boom Juridisch, 2023, p. 85-110

"De toeslagenaffaire in Nederland. Aanleiding tot evaluatie van het fiscaal algoritmisch bestuur in België"
Hadwick David, De Raedt Sylvie, Van de Vijver Anne
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 640(2023), p. 387-405

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie , Smet Rik
ISBN 978-90-466-1209-5 - 28 ed. - Antwerpen, Maklu, 2023, 1520 p.

"De grondrechtelijke bescherming van het beroepsgeheim van de advocaat en de fiscale meldplichten"
De Raedt Sylvie
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X - 9(2023), p. 399-403

"De fiscale procedure"
Delanote Mark, Debelva Filip, De Raedt Sylvie, Van Eyndhoven Jef
ISBN 978-94-6475-923-5 - Gent, Owl Press Legal, 2023, 735 p.

2022

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
ISBN 978-90-466-1156-2 - 27 ed. - Antwerpen, Maklu, 2022, 1524 p.

"Kan de fiscus binnenkort snuffelen in telecomgegevens?"
De Raedt Sylvie, Keunen Liesa
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 8(2022), p. 3-6

2021

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie, Smet Rik
ISBN 978-90-466-1093-0 - 26 ed. - Antwerpen, Maklu, 2021, 1526 p.

"Meer genderperspectief in het fiscaal recht: een uitdaging en een opdracht"
De Raedt Sylvie
Recht en gender in België - 10 jaar later / Brems, E. [edit.] - ISBN 978-90-486-4121-5 - Brugge, die keure, 2021, p. 433-450

"Waarom krijg ik fiscale controle? Naar meer transparantie bij de geautomatiseerde besluitvorming bij de fiscale overheid"
De Raedt Sylvie, Martens David, Brughmans Dieter
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 604 (2021), p. 607-612

2020

“De ernst van fiscale fraude – even ernstig blijven”
De Raedt Sylvie
TFR 2020, afl. 577, 171-173

“Fiscale implicaties van de nieuwe definitie van vereniging”
in D. BRULOOT en H. DE WULF, Het nieuwe ondernemingsrecht – Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus W. DELVA, Mechelen, Kluwer, 2020, 313-350

"Le droit à la vie privée et la liberté d’expression en droit fiscal"
Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale. Principes généraux, 1re édition 2020, Brussel, Larcier, 2020, pp. 239-285
S. DE RAEDT & A. LACHAPELLE, F. STEVENART MEEUS en E. TRAVERSA (eds.)

“Deel IV – De Invordering”
Sylvie De Raedt
in J.J. COUTURIER, B. PEETERS, mmv S. DE RAEDT en R. SMET, Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2020, 1303-1346

“De vernietiging van de effectenrekeningtaks. Het venijn zit in de staart”
Sylvie De Raedt
Nieuw Juridisch Weekblad - ISSN 1378-8914 - afl. 417 (2020), p. 173

"Wetgevingsbundel Fiscaal recht III, Registratie en Successierechten, diverse rechten en taksen, Regionale en lokale belastingen, Vlaamse Codex Fiscaliteit en uitvoeringsbesluit, 2020-2021"
Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 912 p.

"Wetgevingsbundel Fiscaal recht II, BTW, Douane en Accijnzen, Belastingen op drankslijterijen, 2020-2021"
Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 864 p.

"Wetgevingsbundel Fiscaal recht I, Algemeen (incl. COVID-19 maatregelen), Inkomstenbelastingen, Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Europees en internationaal belastingrecht, 2020-2021"
Peeters Bruno, Plets Nicole, Van de Vijver Anne, van de Velde Elly, Van Dooren Eric, De Raedt Sylvie, Peeters Bart, van Crombrugge Stefaan, De Broe Luc
ISBN 978-94-6035-532-5 - Herentals, Knops Publishing, 2020, 1089 p.

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Deel II"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
ISBN 978-90-466-1052-7 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 648 p.

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Deel I"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
ISBN 978-90-466-1021-3 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 847 p.

"Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen"
Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker]
ISBN 978-90-466-1058-9 - 25 ed. - Antwerpen, Maklu, 2020, 1496 p.

"Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale: droit à la vie privée et liberté d'expression"
De Raedt Sylvie, Lachapelle Amélie
Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale / Stevenart Meeûs, F. - ISBN 978-2-8044-7176-7 - Brussel, Larcier, 2020, p. 248-296

"De privacybescherming van de belastingplichtige bij de digitale informatie-uitwisseling : of hoe de GDPR een stap achteruit kan zijn"
De Raedt Sylvie
Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge / Delanote, M. [edit.]; et al. [edit.] - ISBN 978-90-6738-223-6 - Roeselare, Roularta, 2020, p. 231-251

"Vrijstelling van interesten"
De Raedt Sylvie

BTW handboek / Vandebergh, H. [edit.] - ISBN 978-2-8079-0646-4 - Brussel, Intersentia, 2020, p. 2073-2089

"Interesten"
De Raedt Sylvie
BTW handboek / Vandebergh, H. [edit.] - ISBN 978-2-8079-0646-4 - Brussel, Intersentia, 2020, p. 2038-2063

"De Belgische Antigoon-leer, het vervolgverhaal na het arrest Webmindlicences"
De Raedt Sylvie
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 588 (2020), p. 795-797

2019

Het fiscaal gebruik van gestolen informatie: tijd voor duidelijkheid.
Sylvie De Raedt
TFR 2019, nr. 557, p. 205-2013

Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus.
Sylvie De Raedt
TFR 2019, nr. 562, 475-477

“Procedural and judicial Protection” in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY,
Sylvie De Raedt
EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 1124 p (19 p)

“Vrijstelling van interesten”
Sylvie De Raedt
in H. VANDEBERGH (ed), BTW-handboek 2019, Brussel, Intersentia 2019, 2073-2080

“Procedural and judicial Protection”
Sylvie De Raedt
in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY, EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 337-364

“De machtiging tot huisvisitatie van de fiscus moet wel degelijk worden gemotiveerd”
NjW 2019, afl. 407, 610

“Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus”
TFR 2019, nr. 562, 475-477

“Interesten”
in H. VANDEBERGH (ed), BTW-handboek 2019, Brussel, Intersentia, 2019, 2038-2063

“Het fiscaal gebruik van gestolen informatie: tijd voor duidelijkheid”,
TFR 2019, nr. 557, p. 205-2013

“Wat zijn de juridische grenzen van een vermogenskadaster?”
in Patrimonium 2019, Brugge, Die Keure, 2019, 303-325

2018

Overzicht van rechtspraak 2015-2017. Onderzoek en controle", in A. DOOLAEGE, L. DE MEYERE, S. DE RAEDT, B. WESTEN, L. DE VRIEZE, I. DE TROYER, J. VANSLEMBROUCK, Overzicht van rechtspraak 2015-2017.
Inkomstenbelastingen, AFT 2018, afl 4-5, p. 6-142

De Raedt, S.

Overzicht van rechtspraak 2015-2017. Algemeen belastingrecht.", in A. DOOLAEGE, L. DE MEYERE, S. DE RAEDT, B. WESTEN, L. DE VRIEZE, I. DE TROYER, J. VANSLEMBROUCK, Overzicht van rechtspraak 2015-2017.
Inkomstenbelastingen, AFT 2018, afl 4-5, p. 6-142

De Raedt, S.

Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten.
TFR 2018, nr. 541, 451-454

De Raedt, S. en Van De Vijver, A.

The impact of the GDPR for tax authorities.
RDTI 2018, p. 129-143

De Raedt, S.

De belastingplichtige het hemd van zijn lijf gevraagd.
in Liber Amicorum Rik De Blauwe, Knops publishing, 2018, 9 p.

De Raedt, S.

Hof van Justitie 16 mei 2017
RW 2018, 1076-1077

De Raedt, S.

“National report of Belgium”
in F. BASARAN, YAVASLAR en J. HEY, EATLP annual congress 2018. Tax Transparency, Amsterdam, IBFD, 2019, 401-430

DE RAEDT, S. & LACHAPELLE, A.

Een hoogstnodige verduidelijking van de fiscale visitatie.
TFR 2018, p. 146–152

De Raedt, S.

2017

Geolokalisatie en privacy.
TFR 2017, 3–5

De Raedt, S.

Waarom nog buitenlandse rekeningen aangeven?
TFR 2017, 639-640

De Raedt, S.

De reikwijdte van de rechtsbescherming bij internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen verder toegelicht.
TFR 2017, 853 ev.

De Raedt, S.

Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte bij internationale uitwisseling van fiscale informatie.
SEW 2017/12, 534-539

De Raedt, S.

Het “zozeer indruist”-criterium in de fiscale Antigoonleer.
in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.75-83

De Raedt, S.

De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie
Gent, Larcier, 2017, 780 p.

De Raedt, S.

2016

Het Hof van Justitie en de Belgische Antigoonleer : drie redenen om minder enthousiast te zijn.
TFR 2016, p.471-472

De Raedt, S.

De BBI controle bij Worldline : een testcase van formaat.
TFR 2016, p. 923-925

De Raedt, S.

Basisbeginselen inzake het recht op toegang tot bestuursdocumenten in fiscale zaken.
in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.548-552

De Raedt, S. en Jansen, T.

Grondrechten en bronnen.
in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.3-19

De Raedt, S. en Van De Vijver, A.

Basisbeginselen inzake de toepassing van het recht op privéleven in fiscale zaken
in S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Grondrechten in Fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, p.471-50

De Raedt, S.

Grondrechten in Fiscalibus.
S. DE RAEDT en A. VAN DE VIJVER (eds.), Brussel, Larcier, 2016, p.560

De Raedt, S.

2015

La portée du droit au respect de la vie privée et le droit de visite de l'administration fiscale: l'importance de l'arrêt Bernh Larsen nuancée
R.G.C.F. 2015, nr. 3. p.153-186

De Raedt, S.

Vijftien jaar fiscale geschillen
T.F.R. 2015 , nr. 482. p.443-445

De Raedt, S.

Taks op de verplichte omzetting van aandelen aan toonder kan worden teruggevorderd
NjW 2015,nr. 319. p.244-244

De Raedt, S.

2014

De draagwijdte van het recht op privacy en het fiscaal visitatierecht – het belang van het arrest Bernh Larsen genuanceerd
TFR 2014, nr. 453-454, p. 47-75

De Raedt, S.

Hou het simpel (Fiscale hervorming)
TFR 2014, afl.467, 703-705

De Raedt, S.

Onroerende inkomsten vallen nooit onder artikel 90,1° WIB 1992 - het bestaan van "typedwang" of "kokertheorie" ook voor onroerende inkomsten door cassatie bevestigd
TFR 2014, afl.468, 782-784

De Raedt, S.

Vrijstelling van interesten.
in H. VANDEBERGH (ed.), BTW-handboek 2014, Brussel, Larcier, 2014, 1814-1821

De Raedt, S.

Interesten.
in H. VANDEBERGH (ed.), BTW-handboek 2014, Brussel, Larcier, 2014, 1782-1805

De Raedt, S.

2013

Fiscale aspecten van de trust
in X., Fiscaal Vermogensbeheer, Mechelen, CED-Samson, losbl., 2 dln., z.p.

De Raedt, S.

Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden copiëren
Fisc. Act. 2013, nr. 13, 1-4

De Raedt, S., Maus, M.

Het visitatierecht. De geschiedenis herschreven.
TFR 2013, nr. 445, p. 571-572

De Raedt, S.

2012

Teruggaaf registratierechten op vorige hoofdverblijfplaats bij aankoop gebouw en grond onder toepassing van de BTW
NJW 2012, afl. 260, 252

De Raedt, S.

De privacywet van 3 augustus 2012 en de verwarring omtrent het begrip “inzagerecht”
TFR 2012, nr. 430, p. 911-913

De Raedt, S.

Wijziging privacy-wet op komst
Fisc. Act. 2012, nr. 37, p. 11.

De Raedt, S.

Uitschakeling privacy-rechten tijdens de controle: wet openbaarheid bestuur is niet steeds de redding
Fisc. Act. 2012, nr. 33, p. 1-4

De Raedt, S.

Beperkingen privacy-rechten bij oprichting superdatabank
Fisc. Act. 2012, nr. 30, p. 1-5

De Raedt, S.

Eurovignet niet voor huisvuilwagen
NJW 2012, afl. 256, 108

De Raedt, S.

Lokale belasting ten laste van telecomoperatoren op gebruik van openbaar domein voor kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen kan niet
NJW 2012, afl. 258, 176

De Raedt, S.

2011

Sens et non-sens de l'application des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État en matière fiscale
RGCF 2011, afl. 5, 367-388

De Raedt, S.

Zin en onzin van het toepassen van de Wet Rijkscomptabiliteit in fiscale zaken
TFR 2011, afl. 402, 441-459 en http://tfrnet.larcier.be (9 juni 2011)

De Raedt, S.

Aansprakelijkheid voor successierechten verschuldigd door 'fictieve' legatarissen strijdig met de Grondwet
NJW 2011, afl. 251, 693-694

De Raedt, S.

Verjaring van vorderingen tegen de overheid in fiscale zaken
NJW 2011, afl. 245, 465

De Raedt, S.

Interesten vragen op interesten nu ook in inkomstenbelastingen verboden
Fisc.Act. 2011, afl. 21, 6-9 en http://www.monkey.be/ (9 juni 2011)

De Raedt, S.

Onteigeningsvergoeding op basis van belastingaanslag
NJW 2011, afl. 245, 458

De Raedt, S.

De gedaanteverwisseling van de voorheffing en de gevolgen voor de moratoriuminteresten
TFR 2011, afl. 403, 522-527 en http://tfrnet.larcier.be (23 juni 2011)

De Raedt, S.

De (on)geloofwaardigheid van een derde regularisatiecampagne
TFR 2011, afl. 403, 487-488 en http://tfrnet.larcier.be (23 juni 2011)

De Raedt, S.

Aftrek van beroepskosten
NJW 2011, afl. 244, 425

De Raedt, S.

Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onvrijwillige improductiviteit
NJW 2011, afl. 238, 187 bij Gent 2 juni 2009

De Raedt, S.

Controleschatting
NJW 2011, afl. 238, 178, bij Cass. 12 november 2010 (Belgische Staat / Derimmoco nv)

De Raedt, S.

Belastingvermindering voor dienstencheques en kinderopvang
NJW 2011, afl. 234, 23 bij Antwerpen, 2 februari 2010

De Raedt, S.

Controleschatting
NJW 2011, afl. 238, 178, bij Cass. 12 november 2010 (Belgische Staat / Derimmoco nv)

De Raedt, S.

Belastingvermindering voor dienstencheques en kinderopvang
NJW 2011, afl. 234, 23 bij Antwerpen, 2 februari 2010

De Raedt, S.

2010

Het Grondwettelijk Hof buiten spel gezet in naam van de rechtszekerheid
TFR 2010, afl. 374, 89-96 en http://tfrnet.larcier.be (8 februari 2010)

De Raedt, S.

Over interestkapitalisatie en het uitdrukkelijk vorderen van moratoriuminteresten bij het betwisten van de aanslag
TFR 2010, afl. 391, 971-980 en http://tfrnet.larcier.be (20 december 2010)

De Raedt, S.

'Charitable trust': tarief successierechten zoals een VZW
Fiscoloog 2010, afl. 1213, 6-8 en http://www.fiscoloog.be/ (11 augustus 2010)

De Raedt, S.

Driejarige verjaringstermijn geldt ook indien er geen fout in de aangifte staat
NJW 2010, afl. 233, 840

De Raedt, S.

Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2010
Gent, Knops Publishing, 2010, 142 p., mijnwetboek.be

De Raedt, S.

Vrijstelling onroerende voorheffing wegens onvrijwillige improductiviteit
NJW 2011, afl. 238, 187 bij Gent 2 juni 2009

De Raedt, S.

2009

Evenredige boeten van artikel 126 W. Succ
NjW 2009, afl. 208, 677

De Raedt, S.

Rechtsmacht strafrechter bij belastingontduiking
NjW 2009, afl. 206, 590

De Raedt, S.

Invordering van inkomstenbelastingen lastens feitelijk gescheiden echtgenoten en ex-echtgenoten
In X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2009, 59-77

De Raedt, S.

Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2009
Gent, Knops Publishing, 2009, 142 p., mijnwetboek.be

De Raedt, S.

2008

De ene belastingschuldige is de andere niet
T.F.R. 2008, afl. 339, 348-356

De Raedt, S., Heirman, J.

Hoofdelijkheid van verkeersbelasting
NjW 2008, afl. 189, 744

De Raedt, S.

Directe belastingen: verjaring van de invordering
NjW 2008, afl. 178, 221

De Raedt, S.

Bewijslastverdeling inzake rechtmatige financiële en economische behoeften
NjW 2008, afl. 180, 308-309

De Raedt, S.

Kenmerken van een KMO
NjW 2008, afl. 181, 354

De Raedt, S.

Inkomstenbelastingen voor de echtscheidingsadvocaat – aanslagjaar 2008
Gent, Knops Publishing, 2008, 142 p., mijnwetboek.be

De Raedt, S.

2007

Weigering van intrestkapitalisatie op achterhaalde gronden
T.F.R. 2007, afl. 313, 33-36

De Raedt, S.

De niet-concurrentievergoeding voor bestuurders in het kader van de overdracht van de onderneming
T.F.R. 2007, afl. 326, 658-663

De Raedt, S.

Weigering van intrestkapitalisatie op achterhaalde gronden
T.F.R. 2007, afl. 313, 33-36

De Raedt, S.

Lokale belastingen: invordering
in de reeks 'Mijnwetboek.be', Knops Publishing, Herentals, 2007, 232 p. samen met ASTAES, J., DE MEYERE, L. en FRANCK, B.

De Raedt, S.

2006

Trust kan niet zonder meer optreden voor Belgische rechtbank
Fiscoloog 2006, afl. 1051, 7-8

De Raedt, S., Traest, M.

Het bezwaarrecht van de feitelijk gescheiden echtgenote
T.F.R. 2006, afl. 308, 771-776

De Raedt, S.

Moratoriumintresten op terugbetaling bedrijfsvoorheffing bij gebrek aan tijdige inkohiering
T.F.R. 2006, afl. 299, p. 274-277

De Raedt, S.

Intresten bij het betalen en terugkrijgen van inkomstenbelasting
in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 53-147

De Raedt, S.

2005

De invorderbaarheid van de verdedigingskosten en de fiscus
in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.) De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging, in de reeks Tegenspraak, 2005, Brugge, Die Keure, p. 157-175

De Raedt, S.

2004

Arbitragehof vernietigt retroactieve voorheffing op vereffeningsuitkering
Juristenkrant 2004, afl. 94, p. 5

De Raedt, S.

Exit fiscale gunstregeling kmo’s
Juristenkrant 2004, afl. 20, p. 16

De Raedt, S.

BTW-controleur mag actief op zoek gaan naar boekhouding
Juristenkrant 2004, afl. 89, p. 1 en 5

De Raedt, S.

Fiscus kijkt in bord van stafhouder
Juristenkrant 2004, afl. 83, p. 10-11

De Raedt, S.

Nultarief kijk- en luistergeld niet strijdig met de Grondwet
Juristenkrant 2004, afl. 81, p. 7

De Raedt, S.

Meer vertrouwen in de trust na het IPR-Wetboek?
Fiscoloog 2004, afl. 947, p. 1-4

De Raedt, S., Traest, M.

2003

Een dwangbevel voor een betwiste belastingschuld is nietig
Juristenkrant 2003

De Raedt, S.

Fiscale amnestie nefast voor fiscale burgerzin
Juristenkrant 2003, afl. 78, p

De Raedt, S.

Voorbarige ontheffing van ambtswege toegestaan. Tributum conceptum iam pro imposito habetur
T.F.R. 2003, 19-23

Doolaege, A., De Raedt, S.

Invordering van inkomstenbelastingen lastens feitelijk gescheiden echtgenoten en ex-echtgenoten
Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia 2003, p.

De Raedt, S.

Geef de keizer wat de keizer toekomt. Belastingweerstand in België
rede uitgesproken naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar 2003-2004, Antwerpen, Maklu, 2003, 51 p.

De Raedt, S.

2002

Leegstand van bedrijfsruimten: fiscale consequenties (deel 2)
Financieel management, april 2002, 17-40

De Raedt, S.

Leegstand van bedrijfsruimten: fiscale consequenties (deel 1)
Financieel management, maart 2002, 17-40

De Raedt, S.

Wat bij het einde van onroerende leasing
Financieel management, april 2002, 46-47

De Raedt, S.

Trust en privaat vermogensbeheer
Antwerpen, Maklu, 2000, 134 p.

De Raedt, S., Traest, M.

Fiscus kan derde-beslagene niet verplichten te betalen, rechter wel
Juristenkrant 2002, nr. 58, 1

De Raedt, S.

Boekhouding: eens bewijskrachtig, altijd bewijskrachtig
Juristenkrant 2002, nr. 53, 1 en 11

De Raedt, S.

Bekentenissen herroepen in fiscale zaken kan
Juristenkrant 2002, nr. 47, 5

De Raedt, S.

Fiscus moet controleschatting motiveren
Juristenkrant 2002, nr. 42, 8

De Raedt, S.

noot bij H.v.J. 8 januari 2002
A.F.T. 2002, 47-52

De Raedt, S.

2001

De juridische en fiscale aspecten van erfpacht en opstal
Financieel management, juni 2001, 17-44

De Raedt, S.

Kinderen ten laste bij co-ouderschap: toestand op 1 januari telt
Juristenkrant 2001, nr. 40, 7

De Raedt, S.

Hervorming personenbelasting groener en neutraler maken
Juristenkrant 2001, nr. 37, 4

De Raedt, S.

Fiscale controle bij notarissen: geen afgifte van de boekhouding in kort geding
Juristenkrant 2001, nr. 21

De Raedt, S.

To trust or not to trust
T.F.R. 2001, 951-968

De Raedt, S., Traest, M.

2000

Ruling – Belastingvrij fusioneren of splitsen
Financieel management, december 2000, 42-44

De Raedt, S.

controleschatting in registratierechten: gelijkheidsbeginsel geschonden
Juristenkrant 2000, nr. 10, 6

De Raedt, S.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be