Ann Verbist

OPLEIDING
> Licentiaat in de rechten – Universiteit Gent (1986)
> Graduaat in de fiscale wetenschappen – Fiscale Hogeschool Brussel (1989)
> Master in Personal Financial Planning – Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) (2004)

PROFESSIONELE BEZIGHEDEN
Ann Verbist is sinds 1986 ingeschreven aan de balie van Gent en was meerdere jaren lid van de Raad van de Orde Balie Gent. Na een algemene stageopleiding behartigt ze sinds 1989 dossiers in dienst van advocatenassociaties die zich uitsluitend toespitsen op fiscale materie. Zij houdt ook regelmatig voordrachten en workshops over fiscale topics voor financiële instellingen en beroepsgroeperingen, of op maat van de opdrachtgever. Ann is eveneens lid van de Estate Planning Skill Group EPSG Gent-Kortrijk. Sinds 2022 is ze actief als docent bij Febelfin Academy.

TALEN
Nederlands, Frans, Engels en Spaans

Lijst van publicaties | Ann Verbist

2017

Fiscale amnestie of regularisatie. Historische context en evolutie.
in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.187-201

Verbist, A. en Van houte, C.

2015

Analyse en regularisatietoets alternatieve beloningsvormen zoals aandelenopties.
CFO magazine 2015, nr. 184, p.56-58

Verbist, A.

Motivering dwangbevel ook bij ambtshalve begroting van de successierechten ?
Successierechten 2015, afl. 1, 1-5

Westen, B., Verbist, A.

Moratoire interesten bij teruggave successierechten voor en na de VCF: een wereld van verschil
Nieuwsbrief Successierechten 2015, nr.6, 1-7

Verbist, A., en Plas, S.

2008

De afzonderlijke aanslag geheime commissielonen: de laatste 10 jaar revisited
T.F.R. 2008, nr. 349, 903-912

Verbist, A.

Planning en overdracht van vermogen
N.j.W. 2008, nr. 184, 466-475

Verbist, A.

2001

Inkoop van eigen aandelen
Fiscale Brief in Financieel Management 2001, nr 15/01

Verbist, A.

2000

Zijn 'spontaan door het Nationaal Kantoor van roerende waarden meegedeelde inlichtingen betreffende verzet tegen titels' bruikbaar voor indiciaire taxatie?
A.J.T. 1999-2000, 92-93

Verbist, A.

1999

Geheime commissielonen: beter voorkomen dan genezen
Fiscale Brief in Financieel Management 1999

Verbist, A.

1997-98

Het spanningsveld tussen het fiscaal bankgeheim en de kennisname van gegevens uit een strafonderzoek
A.J.T. 1998-99, 313-314

Verbist, A.

De impact van het principe van de decumulatie van de beroepsinkomsten van de echtgenoten op de tegen de gemiddelde aanslagvoet afzonderlijk belastbare inkomsten
A.J.T. 1998-99, 293-294

Verbist, A.

Terbeschikkingstelling van sportkledij in ruil voor publiciteit
A.J.T. 1997-98, 595-597

Verbist, A.

1996-97

Verlenging van de aanslagtermijn bij bedrieglijk opzet. Het principe van het bijzonder opzet duidelijk herbevestigd
A.J.T. 1996-97, 403-405

Verbist, A.

1994

Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1986-1990. Onroerende en roerende inkomsten, aftrekken op het samengevoegd inkomen, diverse inkomsten en voorheffingen
T.F.R. 1994, 91 e.v.

Verbist, A.

1992

Afdwingbaarheid van het recht op teruggave van niet-ingekohierde voorheffingen en voorafbetalingen
Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 1992, 348-354

Verbist, A.

1991

Fiscale behandeling van immateriële vaste activa
Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 1991,2-6

Verbist, A.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be