Leen De Vriese

OPLEIDING
> Licentiaat in de rechten – Universiteit Gent (1994)
> Gespecialiseerde studiën in het fiscaal recht – Vrije Universiteit Brussel (1995)

PROFESSIONELE BEZIGHEDEN
Leen De Vriese was tussen 1995 en 1996 ingeschreven aan de balie van Dendermonde en van 1996 tot 2007 aan de balie van Antwerpen. Ze maakte in die tijd deel uit van een Antwerps advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. Van 2007 tot 2010 was ze vervolgens divisiemanager van een middelgroot Antwerps consultancybureau. Sinds september 2010 is ze ingeschreven aan de balie van Gent, sinds september 2012 eveneens aan de balie van Dendermonde en maakt zij deel uit van ons kantoor. Leen is regelmatig spreker op seminaries – zoals Fiscaal Informatief, Best Seminars, beroepsorganisaties, Knops Publishing, PXL, FHS, Orde van Vlaamse balies – over fiscale thema’s.

TALEN
Nederlands, Engels, Frans

Lijst van publicaties | Leen De Vriese

2018

"Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor kinderen in de reeks Echtelijke Moeilijkheden &"
Gent, Larcier, 2018

De Vriese, L.

2017

De administratieve invulling van de btw-plicht voor publiekrechtelijke overheden. Een voorbeeld van goed vaderschap ?
in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.161-175

De Vriese, L. en Vanslembrouck, J.

2014

Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.
Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

Gecoördineerde BTW-aanschrijvingen
auteur bijwerkingen i.s.m. Advocatenkantoor Dauginet

De Vriese, L.

2013

Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2013, afl. 2, 5-87

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2012

Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2012, afl. 1

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2011

Lokale belastingen in het Vlaams Gewest : vestiging, invordering en geschillenprocedure
een uitgave van Doolaege, Verbist & De Meyere, 2011, 95

De Meyere, L., De Vriese, L.

Het voegen van een bijlage maakt een aangifte ‘onjuist’ in lokale belastingen. Geldt dit ook inzake inkomstenbelastingen?
TFR 2011, afl. 406, 658-665

De Vriese, L.

2009

Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen
AFT 2010, afl. 12, 5-115.

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

2004-2006

BTW-geannoteerd 2005-2006
Brugge, Die Keure, 2006 – auteur annotaties artikelen 75 tot 108, zowel Nederlandstalige als Franstalige versie

De Vriese, L.

Optimalisatie van loon en personeelskost 2006
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, vanaf 2004 – auteur van “Eigen kosten aan de werkgever” en “Woon-werkverkeer” – jaarlijks verschijnt een nieuwe editie

De Vriese, L.

Buitenlandse artiestenvennootschappen : fiscus krijgt opnieuw ongelijk
Intern. Fisc.Act., 2006, afl. 6, 1-4

De Vriese, L.

2002-2003

BTW-geannoteerd 2002-2003
Brugge, Die Keure, 2002 – auteur annotaties artikelen 75 tot 108

De Vriese, L.

1999

De nieuwe fiscale procedure – Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999
Kalmthout, Biblo, 1999

De Vriese, L. i.s.m. Advocatenkantoor Dauginet

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be