Stijn Plas

OPLEIDING
> Master in de rechten – Universiteit Gent (2013)
> Master na master fiscaliteit – Universiteit Gent (2014)

PROFESSIONELE BEZIGHEDEN
Stijn Plas is sinds oktober 2014 ingeschreven aan de balie van Gent en werkt sindsdien voor ons kantoor. In 2020 werd hij bekroond met de TFR-prijs voor zijn annotatie ‘Over de aanvechtbaarheid van (fiscale) administratieve standpunten voor de Raad van State’.

TALEN
Nederlands, Frans en Engels

Lijst van publicaties | Stijn Plas

2022

“Hoe te bewijzen dat een lokaal belastingreglement werd bekendgemaakt? Over aantekeningen in een register, informaticabewijzen en de strenge rechtspraak van het Hof van Cassatie”
LRB 2022, afl. 3-4, 4-34

Plas, S.

"Titel II. Fiscaliteit" in R. DE CORTE, B. DE GROOTE, D. BRULOOT (eds.) Privaatrecht in hoofdlijnen
15de editie, Leuven, LeA Uitgevers, 2022, 150-174

Plas, S.

“De minnelijke en gedwongen invordering van fiscale (en bepaalde niet-fiscale) schuldvorderingen sinds 1 januari 2020: het nieuwe Invorderingswetboek”
TIBR 2022, afl. 1, 1-26

2020

"Titel II. Fiscaliteit" in R. DE CORTE, B. DE GROOTE, D. BRULOOT (eds.)
Privaatrecht in hoofdlijnen - 14de editie, Antwerpen, Intersentia, 2020, 125-149,

Plas, S.

"Dan toch geen progressievoorbehoud voor afzonderlijk belastbare inkomsten? Het verdragsrecht zet artikel 155 WIB 1992 (meestal) buitenspel"
(noot onder Antwerpen 17 december 2019), TFR 2020, afl. 586, 704-711.

Plas, S.

2018

“Over de aanvechtbaarheid van (fiscale) administratieve standpunten voor de Raad van State” (noot onder RvS 12 juni 2018), TFR 2019, afl. 563, 581-587 Plas, S.
Kwijtschelding nalatigheidsintresten ingevolge overmacht : een bijzonder geval van rechterlijke toetsing. (noot bij Cass. 1 december 2016)
Nieuwsbrief Successierechten 2018, afl. 3 - 11

Plas, S.

2017

Tegenwettelijke verwachtingen in fiscalibus : Het communautair vertrouwensbeginsel als reddende engel ?
in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.125-141

Plas, S.

2015

Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.
(noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

De Meyere, L., Plas, S.

Moratoire interesten bij teruggave successierechten voor en na de VCF: een wereld van verschil
Nieuwsbrief Successierechten 2015, nr.6, 1-7

Verbist, A., en Plas, S.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be