Antoine Doolaege

Overzicht carrière

Antoine Doolaege was advocaat van juni 1975 tot en met december 2021.

Hij liep stage op het kantoor Storme, Leroy, Van Parys bij Professor Marcel Storme, om zich toe te spitsen op het destijds nog braakliggende terrein van de fiscaliteit. Na zijn stage bleef Antoine voor het kantoor werken. In 1987 werd hij er ook vennoot.

Begin 1998 verliet Antoine Doolaege het kantoor Storme, Leroy, Van Parijs. Samen met Ann Verbist en Luc De Meyere richtte hij vervolgens Doolaege, Verbist & De Meyere op. Van meet af aan zou het nieuwe kantoor zich specialiseren in het fiscaal recht.

Al in een vroeg stadium combineerde Antoine Doolaege zijn activiteiten als advocaat met een loopbaan in het onderwijs, overtuigd als hij was – en nog steeds is – van de kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.

Doolaege, Verbist & De Meyere is stelselmatig gegroeid tot een praktijk van 13 advocaten, die stuk voor stuk fiscale procedures en adviezen behandelen, wat heeft geleid tot een verregaande interne specialisatie.

In 2021 besliste Antoine om een stap terug te zetten. Nadat zijn verzoek tot weglating van het Tableau op 31 december 2021 werd ingewilligd, ontving hij van de Raad van de Orde de titel van Ere-advocaat.

Lijst van publicaties | Antoine Doolaege

2017

De wettelijke openbare orde, TFR 2017, afl. 518-519, 279-284
Doolaege, A.

2016

Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.
Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

2013

Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2013, afl. 2, 5-87

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2012

Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2012, afl. 1

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2010

Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen
AFT 2010, afl. 12, 5-115.

2009

Preuve additionnelle et substitution de motifs par l’administration et par le juge
RGCF 2009, afl. 4, 276-296

Doolaege, A.

Fiscaal procederen: 'facts and figures'
In X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2009, 137-150

Doolaege, A.

Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen
AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen
AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

Preuve additionnelle et substitution de motifs par l’administration et par le juge
RGCF 2009, afl. 4, 276-296

Doolaege, A.

2007

L’embarras du choix? Over het toepassingsgebied van de ‘vervangende’ aanslag
In X., Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Kluwer, Mechelen, 2007, 281 p.

Doolaege, A.

Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

L’embarras du choix? Over het toepassingsgebied van de ‘vervangende’ aanslag
In X., Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Kluwer, Mechelen, 2007, 281 p.

Doolaege, A.

2006

Gemeenrechtelijke implicaties.
in S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 1-51

Doolaege, A.

Appendix: de fiscale regularisatie (programmawet van 27 december 2005) [Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen]
In S. DERAEDT (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, 415-420

Doolaege, A.

Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

Over fout en 'geconsommeerde' fout bij de vijfjarige verjaringstermijn voor de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars
T.F.R. 2006, nr. 300, p. 37 e.v.

C. VAN HOUTE, A. Doolaege

2005

Eén voor allen: moet in geval van overlijden iedere erfgenaam afzonderlijk bezwaar indienen?
TFR 2005, afl. 278, 311-314

Doolaege, A., Westen, B.

Over de ontvankelijkheid van voorzieningen bij aanslagen gevestigd op naam van de nalatenschap
TFR 2005, afl. 290, 909-912

Doolaege, A., Westen, B.

Aanslag en beslissing van de directeur: een twee-eenheid?
TFR 2005, afl. 274, 43-53

Doolaege, A.

2004

Overzicht rechtspraak 2003
A.F.T. 2004, nr. 6-7

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

2003

Het gebruik van privaatrechtelijke vorderingen bij de invordering van fiscale schulden
In X., Fiscaal executierecht, Antwerpen, Intersentia 2003, 117-164

Doolaege, A.

Voorbarige ontheffing van ambtswege toegestaan. Tributum conceptum iam pro imposito habetur
T.F.R. 2003, 19-23

Doolaege, A., De Raedt, S.

Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)
A.F.T. 2003, 2-65

2001

Over responsabilisering
Juristenkrant 2001, afl. 32, 5

Doolaege, A.

1982

De successierechtelijke aspecten van het K.B. Cooreman-Monory (K.B. nr. 15 van 9 maart 1982)
Fiscofoon 1982, 58-62

Doolaege, A.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be