Luc De Meyere

OPLEIDING
> Licentiaat in de rechten – Universiteit Gent (1994)
> Graduaat in de fiscale wetenschappen – Fiscale Hogeschool Brussel (1996)

PROFESSIONELE BEZIGHEDEN
Luc De Meyere is sinds 1994 ingeschreven aan de balie van Gent. Hij is tevens gastprofessor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent, waar hij de vakken ‘Btw’ en ‘Lokale, regionale en milieufiscaliteit’ doceert aan de masteropleiding accountancy en fiscaliteit. Daarnaast geeft hij les over ‘Lokale belastingen’ aan de VivesHogeschool in Brugge. Hij houdt ook regelmatig voordrachten over fiscale onderwerpen en is redactielid van het tijdschrift voor Lokale en Regionale Belastingen van uitgeverij Die Keure. Als vertegenwoordiger van de Gentse balie is hij bestuurslid van de VZW I-Prof.

TALEN
Nederlands, Frans, Engels, Duits

Lijst van publicaties | Luc De Meyere

2022

“De minnelijke en gedwongen invordering van fiscale (en bepaalde niet-fiscale) schuldvorderingen sinds 1 januari 2020: het nieuwe Invorderingswetboek”,
TIBR 2022, afl. 1, 1-26

Plas, S., Blancke, E. en De Meyere, L.

2021

“Wijziging van jurisprudentie: niet altijd een nieuw feit voor ambtshalve ontheffing”
LRB 2021, afl. 2, 4-11

De Meyere, L.

2020

“Fiscale implicaties van de nieuwe definitie van vereniging”
in D. BRULOOT en H. DE WULF, Het nieuwe ondernemingsrecht – Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus W. DELVA, Mechelen, Kluwer, 2020, 313-350

DE RAEDT, S. en DE MEYERE, L.

“Lokale belastingen in het onroerend goed beleid van gemeenten en provincies in het Vlaams Gewest”
LRB 2020, afl. 2-3, 4-62

De Meyere, L.

2019

“Belasting op economische activiteit”
in L.R.B. 2019, afl. 2, 4-28

2017

"Praktijktip : heffing op onbewoonbare woningen, leegstand en verwaarlozing van woningen-gebouwen"
in L.R.B. 2017, afl. 3, 90

"Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Vestiging, invordering en geschillenprocedure "
(L. De Vriese), Herentals, Mijnwetboek.be, 2017

De Vriese, L.

Lokale belastingen en bonus pater familias.
in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.59-73

De Meyere, L.

2016

“Moderne technologieën als belastbaar voorwerp van een lokale belasting”
in X, Moderne technologieën en lokale belastingen, L.R.B. 2016, afl. 2, 12-30.

De Meyere, L.

Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.
Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

2015

"Wetboek lokale belastingen 2015"
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.
(noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

De Meyere, L., Plas, S.

"Lokale belastingen in het Vlaams Gewest. Vestiging, invordering en geschillenprocedure"
(met J. Astaes en L. De Vriese), Herentals, Mijnwetboek.be, 2015, 489.

De Meyere, L. en De Vriese, L. en Astaes, J.

2014

Wetboek lokale belastingen 2014
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L

2013

Gemeentelijke retributies: geen cent te veel hoor
in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Brugge, Die Keure, 2014

De Meyere, L.

Wetboek lokale belastingen 2013
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Juridische begrenzing van lokale belastingen op bedrijven: trop is te veel?
in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013, Brugge, Die Keure, 2013

De Meyere, L.

Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2013, afl. 2, 5-87

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2012

Wetboek lokale belastingen 2012
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2012, afl. 1

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

2011

Lokale belastingen in het Vlaams Gewest : vestiging, invordering en geschillenprocedure
een uitgave van Doolaege, Verbist & De Meyere, 2011, 95

De Meyere, L., De Vriese, L.

Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen
in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012, Dubbel zicht op gemeentebelastingen

De Meyere, L., Schep, A.

2010

Wetboek lokale belastingen 2010
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies
LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

Investeringen riolering en BTW-aftrek
LRB 2010, afl. 1, 93

De Meyere, L.

Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen
AFT 2010, afl. 12, 5-115.

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

Investeringen riolering en BTW-aftrek
LRB 2010, afl. 1, 93

De Meyere, L.

De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies
LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

Wetboek lokale belastingen 2010
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

2009

Niet elke inwoner betaalt aanvullende belastingen op de personenbelasting
LRB 2009, afl. 1, 92-93

De Meyere, L.

Schorsing van de verjaring : niet voor gemeentebelastingen
Fisc. Act. 2009, afl. 4, 8-9.

De Meyere, L.

Vestiging, invordering en geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen
T.F.R. 2009, nr. 253, 3 -19.

De Meyere, L.

Wetboek lokale belastingen 2009
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen
AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen
AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

2008

Schorsing van de verjaring en het decreet van 30 mei 2008
LRB 2008, afl. 3, 235-236

De Meyere, L.

Vestiging en invordering van lokale belastingen : oude of nieuwe regels
L.R.B. 2008, afl. 2, 119-120.

De Meyere, L.

Aanvullende gemeentebelasting : bezwaar?
L.R.B. 2008, afl. 1, 56.

De Meyere, L.

Belasting op rechtspersonen : Cassatie zet lokale fiscaliteit op de helling
L.R.B. 2008, afl. 1, 11-18.

De Meyere, L.

Vestiging en invordering van gemeente en provincie belastingen: quo vadis?
in X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, Drongen, Antwoord Publishing, 2008, 31-58.

De Meyere, L.

Lokale belastingen : invordering bij echtgenoten en samenwonenden
in J. ASTAES, L. DE MEYERE, F. SNOECK en M. BRACKEVA, Lokale belastingen : invordering, Herentals, Knops Publishing, 2008, 25 – 49.

De Meyere, L.

Wetboek lokale belastingen 2008
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Contantbelasting: wanneer begint de bezwaartermijn te lopen?
LRB 2008, afl. 4, 275-276

De Meyere, L.

De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest
in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2008-2009, Draagwijdte van verwijzingsbepalingen naar het WIB 92, Brugge, Die Keure, 2010, 141-188

De Meyere, L., Delanote, M.

2007

Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

Wetboek lokale belastingen 2007
uitgegeven via Mijnwetboek.be

De Meyere, L.

Belasting op vennootschappen of belasting op bedrijven
T.F.R. 2007, 121 e.v.

De Meyere, L.

2006

Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting
AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

Het non bis in idem-beginsel : nee, geen twee keer
in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

De Meyere, L., Van houte, C.

Dwangbevel niet gemotiveerd : altijd verloren?
T.F.R. 2006, afl. 309, 811-815.

De Meyere, L.

Lokale belastingen
in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 179-206.

De Meyere, L.

Patrimoniumbelastingen
in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (LRB) 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006

De Meyere, L.

Regionale belastingen
in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 321-374.

De Meyere, L.

2005

Motivering belastingreglement : een noodzaak?
noot onder Cass. 17 februari 2005, L.R.B. 2005, 191

De Meyere, L.

Nieuwe grieven [Fiscale procedure]
T.F.R. 2005, afl. 281, 456

De Meyere, L.

Bevel tot betalen en dwangbevel. Eens verjaard, blijft verjaard
Fisc. Act. 2005, afl. 19, 4

De Meyere, L.

2004

Overzicht rechtspraak 2003
A.F.T. 2004, nr. 6-7

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

Artikel 2244 BW : hoe had Napoleon het ook weer bedoeld
Fisc. Act. 2004, afl. 24, 2

De Meyere, L.

Art. 807 Ger.W. : het mag al ietsje meer zijn
T.F.R. 2004, nr. 262, 537

De Meyere, L.

Wereldwinkel en rechtspersonenbelasting
T.F.R. 2004, nr. 258, 315

De Meyere, L.

Eens verjaard, altijd verjaard
Juristenkrant 28 januari 2004, nr. 82, 5

De Meyere, L.

Toch enige rechtszekerheid voor verjaring van betwiste belastingen
Fisc. Act. 2004, afl. 5, 1

De Meyere, L

2003

Invordering van regionale belastingen
E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 293-345

De Meyere, L.

Invordering van lokale belastingen
E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 257-290

De Meyere, L.

Art. 807 Ger.W. : mag het ietsje meer zijn?
T.F.R. 2003, afl. 236, 187-190

De Meyere, L.

Lokale belastingen
Fiscale brief in Financieel Management 2003, nr. 02-03

De Meyere, L.

Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)
A.F.T. 2003, 2-65

Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

2002

Motivering dwangbevel in indirecte belastingen
T.F.R. 2002, afl. 255, 727

De Meyere, L.

2001

Attractiebeginsel gedeeltelijk vernietigd
Juristenkrant 2001, afl. 27,6

De Meyere, L.

Bewarende maatregelen moeten worden getoetst aan de voorwaarden van art. 1413 en 1415 Ger.W.
T.F.R. 2001, 689-692

De Meyere, L.

2000

Nieuwe fiscale procedure lokale belastingen gerepareerd
Juristenkrant 2000, afl. 7, 7

De Meyere, L.

Computerspelletjes en BTW-aftrek
Juristenkrant 2000, afl. 15, 6

De Meyere, L.

1999

Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1995-1998
Algemene beginselen. Bedrijfsinkomsten. Bedrijfsuitgaven, T.F.R. 1999, 410 e.v. en 519 e.v.

De Meyere, L.

Noot onder Cass. 18 mei 1999
A.F.T. 1999, 490 (i.v.m. boetes Douane & Accijnzen)

De Meyere, L.

1998

Algemene Provinciebelasting Bedrijven en Vrije Beroepen
Mededelingenblad van de Gentse balie, februari 1998

De Meyere, L.

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be