Afschaffing van de forfaitaire grondslagen van aanslag (btw en inkomstenbelastingen)

19-01-2022

Sinds jaar en dag worden voor een aantal zelfstandige beroepen forfaitaire grondslagen van aanslag voor zowel BTW als inkomstenbelastingen vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen. Zij moeten minimum 75% van hun omzet halen uit verkoop aan particulieren en het omzetplafond is 750.000 EUR.

Het toepassingsgebied werd reeds eerder ingeperkt door in 2018 een tiental sectoren te schrappen (bv. vishandelaren op de markt) en vanaf 2020 nog enkel eenmanszaken tot de regeling toe te laten. De zelfstandigen die kiezen om gebruik maken van deze regeling, doen dit om minder administratieve/boekhoudkundige rompslomp te hebben. Zij worden niet belast op basis van de werkelijke inkomsten of omzet maar op basis van bepaalde forfaits per sector bv. zoveel bollen ijs komen eruit 1 liter ijs, zoveel pintjes uit een vat …

Per 1 januari 2028 komt aan deze uitzonderingsregimes definitief een einde. Dit is ingegeven door de verplichting om een boekhouding te voeren die het nieuwe Wetboek Economisch recht oplegt aan iedere zelfstandige en het feit dat deze forfaitaire regeling fraudegevoelig is.

Ook blijkt er steeds minder van deze regeling gebruik te worden gemaakt door het meer verspreide gebruik van digitale kassa’s en betalingssystemen. Voor BTW zouden er nog een 6.000 belastingplichtigen zijn die gebruik maken van het forfait, o.m. 1.500 cafébazen, 1.150 kappers en een 1.000-tal bakkers.

beroepen

De forfaitaire grondslagen van aanslag kunnen worden toegepast door volgende zelfstandigen:

 • slager -spekslager
 • bakker, brood- en banketbakker
 • caféhouder
 • heren- en dameskapper – herenkapper – dameskapper
 • schoenhersteller
 • kleinhandelaar in zuivelproducten – melkventer
 • kleinhandelaar in levensmiddelen
 • foornijveraar
 • consumptie-ijsbereider
 • exploitant van frietkraam – frituurexploitant
 • kleinhandelaar in kranten en tijdschriften
 • kleinhandelaar in diverse textiel- en lederwaren
 • apotheker

Ben je van plan nog met één van deze activiteiten te starten, dan val je er wel onmiddellijk buiten: vanaf 1 januari 2022 kan je niet meer kiezen voor deze forfaitaire regimes voor het bepalen van de belastbare grondslag (personenbelasting) of de maatstaf van heffing (BTW).

Als je al langer beroepsactief bent, kan je voor BTW vanaf 1 januari 2022 ook niet meer overstappen van de normale belastingregeling of de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen naar de forfaitaire regeling.

Enkel wanneer je voordien reeds gebruik maakte van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake BTW en Inkomstenbelasting kan je in deze regimes blijven aangeven tot 1 januari 2028 (aanslagjaar 2028 voor inkomstenbelastingen en 31.12.2027 voor BTW.


Voor meer info kan u zich wenden tot Mr. Luc De Meyere : lu**********@dv*******.be">lu**********@dv*******.be 

 

Doolaege, Verbist & De Meyere BV
Koning Albertlaan 165
9000 Gent
BE 0647.999.788

+32 (0) 9 242 80 10
info@dvdtaxlaw.be