Doolaege, Verbist & De Meyere
FISCALE REGULARISATIE : formulieren en FAQ
20-09-2016

Nieuwe formulierenmodellen gepubliceerd.

 

Na de inwerkingtreding van het nieuw permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie bij het ‘Contactpunt regularisaties’ van de FOD Financiën op 1 augustus 2016, werd bij K.B. het modelformulier van de regularisatieaangifte, van het fiscaal regularisatieattest en van het sociaal regularisatieattest gepubliceerd (Koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, B.S. 18 augustus 2016).

Intussen is ook de FAQ betreffende de EBA-4 op de website van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) contactpunt regularisaties (http://www.ruling.be) terug te vinden : http://www.ruling.be/nl/downloads/faq

 

formulieren

 

Hierin wordt onder meer vermeld dat geen spontane aangiften meer kunnen gebeuren bij de lokale inspecteur van de Algemene administratie van de Fiscaliteit of bij de Algemene administratie van de Bijzondere Belastinginspectie. Om een gelijke behandeling tussen belastingplichtigen te bekomen zou aan de betrokkenen worden voorgesteld om zich voor federale fiscale regularisaties te wenden tot het Contactpunt Regularisaties, en dit met verwijzing naar de Memorie van Toelichting (Doc 54, 1738/001 pagina 4, http://www.dekamer.be)